KOMMENTARER

ISO «går lengst» i å få fram åpne standarder

I motsetning til Arild Haraldsen, tror Standard Norge at ISO er viktigst i å få fram åpne standarder.

30. okt. 2006 - 13:57

Dette er et innspill om viktighet av standardiseringsorganisasjoner, etter denne kommentaren fra Arild Haraldsen:

    Les også:

Jeg tror Berthold Brecht sa at hovedrolleinnehaveren var den som gikk lengst i stykket. Når det gjelder «viktigste» standardiseringsorganisasjon for åpne standarder kan det opplagt gis ulik tolkning av hvem det er som «går lengst». I Standard Norge er det fortsatt tro på at Den internasjonale organisasjonen for standardisering, ISO, er viktigste arena for å få fram åpne standarder.

Åpne standarder er viktige, fordi de gir alle muligheten til å få innsyn i hvordan produkter, prosesser eller tjenester er tilvirket. Dermed er det også nødvendig at standardene framkommer ved beskrevne prosesser som gir alle aktører tilgang til utvikling og vedlikehold, dokumenterte resultater, ned på detaljnivå, uten diskriminerende prising.

Noe oppildnet av at Arild Haraldsen i sitt siste Skråblikk på disse nettsidene omtalte UN/CEFACT som den viktigste produsenten av åpne internasjonale standarder, begynte jeg å tenke noe over dette i forhold til andre organisasjoner. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, har denne listen over alle standardiseringsorganisasjoner på IKT feltet. Den inneholder flere hundre organisasjoner.

Det er sikkert mange som holder på «sin» organisasjon som den viktigste. Problemet er kanskje at vi er ganske få med erfaring fra mange av disse organisasjonene, og få har viet seg oppgaven med å koordinere arbeidet i organisasjonene.

Standard Norge arbeider for at virksomheter og forvaltning skal ha nytte av åpne standarder. Dette er en forutsetning for effektivitet, samvirke og nytte av løsninger over tid.

Standard Norge er det norske medlemmet i ISO og skal ivareta norske interesser i ISOs komiteer og arbeidsgrupper. Sammen med Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen, IEC, har ISO opprettet en felles komité for IT-standardisering (ISO/IEC JTC 1 IT). Denne er opptatt av alle sider ved IT-feltet fra koding, lagring, datakommunikasjon, databeskrivelser, programvareutvikling og sikkerhetsteknikker til identifisering: ISA/IEC JTC 1 Information Technology.

Komiteen samarbeider med et betydelig antall av organisasjonene på «konsortielista». En av trendene de siste årene er at mange organisasjoner fremmer tekniske spesifikasjoner til standardiseringsprosesser i ISO. En får da en vurdering som er bredere enn i egen organisasjon. Resultatet er åpent tilgjengelig for alle og vedlikehold av standarden er ivaretatt. Det samme gjelder relasjonen til andre standarder. Og kanskje viktigst av alt: Alle har tilgang til standarden!

Et eksempel på en standard som har gjennomgått en slik prøving, er ISO/IEC 26300 Open Document Format (Information technology -- Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0) som ble utarbeidet av Open Document Foundation, godkjent av standardiseringsorganisasjonen Oasis, fremmet som forslag til internasjonal standard og fastsatt av ISO i 2006.

Andre viktige XML-baserte dokumentformatstandarder som prøves for ISO/IEC-komiteen JTC 1 er Office Open XML som er Microsofts variant av ODF. Denne fremmes av en annen standardiseringsorganisasjon, Ecma International.

I tillegg arbeider andre ISO-komiteer med IT-standarder på sine områder. Et eksempel er dokumentasjonskomiteen som arbeider for å gjøre PDF/A for langtidslagring av dokumenter til standard, som ISO 19005.

Like viktig som godt arbeid fra omliggende organisasjoner, er arbeidet som utføres i JTC1. La meg ta et eksempel. Det er vanskelig å tenke seg at utveksling av dokumenter skal få stor betydning uten sikkerhetsstandarder på plass. Disse utformes av JTC 1/SC27 IT sikkerhetsteknikker.

Fordi JTC 1 IT har et tjuetalls underkomiteer, fordi det deltar 2 200 fageksperter i arbeidet (deriblant flere norske), fordi 400 prosjekter og 250 liaisonorganisasjoner bidrar med koordinering av arbeidet, og fordi om lag 1 200 åpne standarder er tilgjengeliggjort, tror jeg dette er komiteen som med Brechts ord «går lengst».

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.