ISO skal opdatere ODF-standarden

Norske aktører inviteres til å delta i arbeidet med dokumentformatet.

ISO skal opdatere ODF-standarden

Norske aktører inviteres til å delta i arbeidet med dokumentformatet.

Standard Norge melder i dag at tiden er inne for å oppdatere og revidere ODF-standarden (OpenDocument Format) som internasjonal ISO-standard. I en pressemelding inviterer Standard Norge norske aktører til å delta i arbeidet.

Det er Standard Norges IT-komité, «Beskrivelses- og prosesseringsspråk for dokumenter» (SN/K 185), som vil koordinere arbeidet fra norsk side. Dette er en nasjonal speilkomité til den internasjonale ISO-/IEC-komiteen «Document description and processing languages» (JTC 1/SC 34). Fra den nasjonale speilkomiteen vil norske eksperter bli rekruttert inn i en internasjonal arbeidsgruppe.

Ifølge Standard Norge vil arbeidsgruppen samarbeide nært med konsortiet OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards), som først standardiserte ODF.

- Jeg håper norske IT-eksperter nå benytter anledningen til å delta i det framtidige arbeidet med ODF-standarden, sier Trine Tveter, administrerende direktør i Standard Norge.

Trine Tveter, administrerende direktør i Standard Norge
Trine Tveter, administrerende direktør i Standard Norge Bilde: Standard Norge

- Her har man muligheten til å påvirke en standard som har stor betydning for vår kommunikasjon med offentlig sektor.

ODF er tatt med som obligatorisk i «Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor», utgitt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet i juni 2009. Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor inneholder krav alle statlige virksomheter skal forholde seg til ved utvikling av sine IT-tjenester, og er anbefalt for kommunal sektor.

Det første møtet i arbeidsgruppen skjer i Paris i månedsskiftet november/desember. Interesserte kan ta kontakt med prosjektleder Bjørnhild Sæterøy. Kontaktinformasjon finnes på denne siden.

Til toppen