ISO stemte ned kinesisk WLAN

Et stort flertall i ISO har avvist Kinas forslag til internasjonal standard for sikre trådløse nett.

Et stort flertall i ISO har avvist Kinas forslag til internasjonal standard for sikre trådløse nett.

Et møte i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO i Genève har vedtatt å avvise et kinesisk forslag til internasjonal standard for sikkerhet i trådløse nett.

Valget sto mellom det amerikanske IEEE 802.11i og det kinesiske WAPI («WLAN Authentification and Privacy Infrastructure»). 30 nasjonale standardiseringsorganisasjoner som var representert på møtet, stemte for det amerikanske forslaget, mot bare 8 for det kinesiske.

Ifølge EE Times, ga flere av representantene uttrykk for at de helst så at det ble en samordning mellom de to forslagene.

ISO skal ha vært gjenstand for intens lobbyvirksomhet de siste månedene. IEEE publiserte detaljerte argumenter mot WAPI. Det utløste en skarp reaksjon fra kinesisk hold, og det skal i dag være sterke spenninger mellom IEEE og den kinesiske standardiseringsorganisasjonen.

En ISO-samling i juni skal diskutere en mulig samordning, samtidig som det er klart at det eventuelt vil måtte skje på IEEE-standardens premisser.

I april 2004 ga kinesiske myndigheter etter for amerikansk press, og trakk et forslag som ville pålagt WAPI i alle trådløse nett i Kina.

Det offisielle kinesiske telegrambyrået Xinhua siterer en uttalelse fra Informasjonsindustridepartementet der det heter at presset fra Intel forklarer utfallet av avstemmingen i ISO. Kina vil anke avgjørelsen i ISO, og bruke WAPI uavhengig av utfallet av anken, heter det videre.

I forrige uke gikk over 20 kinesiske selskaper, blant dem China Mobile, China Telecom, Founder Group, Lenovo, Hisense, Haier, Huawei Technologies og Datang Mobile sammen i WAPI Industrial Alliance, som har til hensikt å fremme WAPI nasjonalt og internasjonalt.

    Les også:

Til toppen