ISP-ene har fortsatt tillit til USIT

I går ble det avholdt et møte der de ledende ISP-ene i Norge ble enige om å satse på det nye samtrafikkpunktet, og at USIT fremdeles skal stå for driftingen.

I går ble det avholdt et møte der de ledende ISP-ene i Norge ble enige om å satse på det nye samtrafikkpunktet, og at USIT fremdeles skal stå for driftingen.

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge har arrangert et møte hvor alle ISP-ene i Norge var invitert for å diskutere et nytt samtrafikkpunkt, eller NIX-punkt.
Les mer om bakgrunnen for møtet her:
Nytt NIX etablert i all stillhet
Nix respons på nytt NIX-punkt

Alle ISP-ene som deltok på møtet ble enige om å satse på at Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) fortsatt skal stå for driftingen av NIX2, som nylig ble etablert i St. Olavs gate i Oslo.

- ISP-ene vil stille strengere krav til USIT rundt spørsmål om sikkerhet og sårbarhet, forteller Fredrik Syversen, konsulent i IKT-Norge, til digi.no.

- Videre vil man utarbeide nye kontrakter som sikrer ISP-ene en juridisk plattform for sin bruk av begge NIX-punktene. Dette innebærer blant annet en avtalefestet regulering for å møte forbrukernes krav til oppetid, sikkerhet og ikke minst hastighet. Ved overføring av lyd og bilde i utstrakt grad er dette spesielt viktig. For mange bedrifter er dette forretningskritiske applikasjoner.

Syversen forteller at dette medfører en liten oppjustering av prisene fra USIT, noe ISP-ene er villige til å gå med på.

- ISP-ene er villige til å betale for en tjeneste som håndteres skikkelig, og de har stor tro på at USIIT takler denne oppgaven på en god måte, sier han.

En annen viktig følge av enigheten som kom frem av møtet er at dette sikrer de mindre ISP-ene fortsatt tilgang til samtrafikk.

Til toppen