IT-akademiet får nytt liv etter oppkjøp

IT-akademiet slet med store underskudd, men ny eier vil blåse liv i glørne med fokuserte kurs.

På det meste hadde IT-akademiet 3.500 studenter og var da den største privatdrevne IT-skolen. I glanstiden, da alle ville bli web-designere, hadde skolen over ti ganger flere studenter enn i dag og omsatte for 20 millioner kroner. Selskapet var også store på IT-kurs og sertifiseringer.

Men da dot.com boblen sprakk, har det gått jevnt dårlig for IT-akademiet som har slitt med glisne klasserom og færre tilbud. I dag har IT-akademiet bare rundt 300 elever. I 2004 endte IT-akademiet opp med et millionunderskudd.

IT-akademiet elæring fortsetter videre som selvstendig enhet. Denne forretningsbiten har gått bra.

Men det har åpenbart ikke vært nok henvendelser, for IT-akademiet har gått med dundrende underskudd.

Det har ført til investeringsselskapet Norsk Vekst har kjøpt opp IT-akademiet. Skolen skal drives videre i regi av Sonans privatgymnas, som hevder å være Norges største kjede av private skoler.

Administrerende direktør Leif Morten Midtlyng i Sonans har store vyer for IT-akademiet som nå skal revitalisere merkenavnet som skal settes på kartet i store byer og tettsteder som Bergen, Trondheim, Stavanger, Moss, Oslo, Haugesund, Stord, Harstad og Narvik.

Midtlyng forteller til digi.no at IT-akademiet vil satse på tre kjerneområder; IT-drift, nettverk og sikkerhet.

Skolen skal ansette nye instrukturer og lærere. Bare i Oslo vil det være tilsatt mellom seks til åtte faste ansatte.

Midtlyng vil ikke bekrefte kjøpesummen.

- IT-akademiet har gapt over for mye og ville tilby det meste. Vårt mål nå er å synliggjøre en grundig kompetanse innen få, men etterspurte kjerneområder, sier Midtlyng.

I tillegg vil akademiet kjøre sterkt på sertifiseringer innen Microsoft og Cisco og mindre bedriftsinterne kurs.

Norsk Vekst har store forventninger og krav til Sonans. Forretningsideen til det børsnoterte investeringsselskapet er nettopp å skape betydelig verdistigning i nordiske selskaper med stort vekstpotensiale.

Midtlyng bekrefter også at akademiet må ha en vekst på 15 prosent i elever ut 2005. -

- Jeg har klokkertro på at dette går veien. IT brukes ikke bare mot IT-bransjen, men i alle typer næringsvirksomhet og tjenester, påpeker Midtlyng til digi.no.

Les mer om: