IT-Akademiet kjøper konkurrent

IT-Akademiet overtar all virksomhet i Sonans IT-Skole, og oppgjøret skjer i aksjer.

IT-Akademiet har vært i samtaler med Sonans IT-skole siden midten av juni, og styrene i de respektive selskaper har nå undertegnet avtalen. Norsk Vekst (hovedeier i Sonans) mottar aksjer i IT-Akademiet tilsvarende 10 prosent av aksjekapitalen etter transaksjonen.

Ved å overta Sonans vil IT-Akademiet styrke sin posisjon på det norske markedet for IT-opplæring. Dette vil ha størt effekt i Oslo, hvor man slår sammen skolenes aktiviteter.

I en pressemelding bekreftes det at studenter som har kontrakt med Sonans IT-skole vil få gjennomført sine studier.

IT-Akademiet mener e-læring er avgjørende for selskapets fremtidige suksess, og uttaler at de ved å overta Sonans også vil styrke sin kompetanse på dette feltet samt komplettere eksisterende tilbud og løsninger.

Norsk Vekst gikk inn på eiersiden i Sonans i 1999. PrivatGymnas og NettGymnaset skal fortsette i Sonans sitt navn, og omfattes ikke av avtalen med IT-Akademiet.


Til toppen