IT-Akademiet lanserer web-vekttall

I samarbeid med Høgskolen i Bergen vil IT-Akademiet tilby studier med 20 vekttall innen web, multimedia og informasjonsfag.

I samarbeid med Høgskolen i Bergen vil IT-Akademiet tilby studier med 20 vekttall innen web, multimedia og informasjonsfag.

  • Karriere

IT-Akademiet er en landsdekkende privat skole med 30 studiesteder som i studieåret 1999 har hatt 3500 studenter. IT-Akademiet kompletterer nå, to år etter at skolen ble etablert, sitt studietilbud med vekttallsgivende høgskolestudier.

I samarbeid med Høgskolen i Bergen (HiB) vil IT-Akademiet tilby studier med 20 vekttall innen web, multimedia og informasjonsfag.

- Dette representerer faktisk et banebrytende utdanningstilbud fordi studiene kombinerer tradisjonelle høgskolestudier med kommersielle sertifiseringsmuligheter, opplyser skolen.

Marketingsjef i IT-Akademiet Jorunn Røed, sier til digi.no at dialogen med Høgskolen i Bergen (HiB) har pågått siden tidlig i høst, og endte opp med en samarbeidsavtale som ble underskrevet i oktober.

HiB har lenge søkt en partner, og vekttallsstudiene starter allerede i januar neste år, og vil i første omgang tilbys på omlag ti av disse skolene.

- Vi foretar en vurdering utfra markedsmessige behov, men uansett blir fagene tilbudt på mange flere av våre skoler fra neste høst. Alt skal også kvalitetssikres, understreker Røed.

Det har vært stor etterspørsel etter denne type utdannelse, og IT-Akademiet ser et helt klart behov for å tilby vekttall innenfor deres system.

Fagene kan ikke sammenliknes med universitetenes informatikkstudier, som er mer teoretiske.

- IT-Akademiets studier er en kombinasjon av vekttallsgivende kompetanse og yrkesrettede sertifiseringer, forteller Røed.

Hvor mange studenter som kan starte på dette studiet etter nyttår er et kapasitetsspørsmål.

- Vi regner med å ta inn mellom 250 og 400 studenter fordelt på de ti lærestedene fra januar neste år, sier hun, og legger til at det foreløpig ikke finnes noen andre skoler i Norge som tilbyr denne fagkombinasjonen.

Vekttallene i disse studiene er kompatible og kan bygges inn i en totalkompetanse som for eksempel har IT som én fot, og økonomi som en annen.

De tre 20-vekttallsstudiene som IT-Akademiet vil kunne tilby fra januar er:

  • WebKandidat, hvor studentene får en grundig innføring i utvikling og drift av webløsninger. Design, den kreative prosessen samt kunnskap om utvikling av databasedrevne webapplikasjoner, datanettverk og drift av websteder, er sentrale fagområder.
  • MultimediaKandidat, som er et praktisk studium hvor studentene skal bli i stand til å planlegge, utforme og bygge opp profesjonelle multimedia-produksjoner.
  • InformasjonsKandidat, som gir kompetanse til å planlegge, utforme og produsere visuelle produkter. Studiet legger spesiell vekt på de karakteristiske trekk ved ulike publiseringsmåter; elektronisk, papirbasert og krysspublisering.

Høgskolen i Bergen har det faglige ansvaret for grunnstudiene, godkjenning av forelesere, oppnevning av sensorer og eksamen. All undervisning og teknisk gjennomføring skjer hos IT-Akademiet, og studentene har alle praktiske forhold mot sitt lokale studiested, skriver skolen i en pressemelding.

Til toppen