IT-aksjene får juling på Nasdaq

Subprime-problemene i USA gir ringvirkninger som også påvirker IT-bransjen.

Subprime-problemene i USA gir ringvirkninger som også påvirker IT-bransjen.

Amerikanske IT-aksjer har fått en tøff start på det nye året.

Store IT-giganter som Intel, Google og Apple har opplevd markante kursfall på de få dagene som er lagt bak oss i år. Ifølge Wall Street Journal må man tilbake til 2002 for å se en tilsvarende nedtur i løpet av en så kort periode som fra nyttår og frem til onsdag denne uken.

Intels aksjekurs har falt hele 15 prosent, Apple-aksjen er ned 10 prosent og Google har mistet 6 prosent av sin børsverdi. Nasdaq-indeksen har falt 6,7 prosent hittil i år, etter en fremgang på 9,8 prosent i 2007.

En svakere global økonomi får skylden, ifølge Wall Street Journal. IT-selskapene kommer med svakere prognoser for fremtiden, som en følge av at andre bransjer begynner å slite litt, noe som medfører lavere etterspørsel etter IT-tjenester og produkter.

Problemene med subprime-lånene som ble gitt til lånetakere med liten eller ingen sikkerhet, har skapt usikkerhet om hvorvidt de amerikanske forbrukerne vil opprettholde forbruket sitt.

IDC har som en følge av dette kuttet i sine prognoser for veksten i globale IT-investeringer fra 6,9 prosent, til mellom 5,5 og 6,0 prosent. Til sammenligning var veksten på 6,6 prosent i 2007, ifølge IDC.

Nedgangen er ikke stor, men aksjekursene bestemmes hovedsaklig av forventninger til fremtiden. IT-aksjer er gjerne aggressivt priset, og selv små nedjusteringer kan gi store utslag.

En annen grunn til nedturen for IT-selskapene, er at den rammede finanssektoren er en av de største kundegruppene til IT-selskapene. Ifølge analyseselskapet Forrester, utgjør finanssektoren hele 18 prosent av IT-selskapenes omsetning i USA.

Selv om Nasdaqs IT-selskaper løftet børsen kraftig i fjor, var det bare noen få selskaper som virkelig kom godt ut av fjoråret. Ifølge Wall Street Journal sto bare fire selskaper for 60 prosent av kursveksten. Uten Apple, Google, Amazon og Research in Motion (RIM) ville Nasdaq-børsen bare steget med 4 prosent i 2007.

Nå snus påvirkningen på hodet, og disse fire selskapene står for 15 prosent av teknologibørsens nedgang.

Til toppen