IT-ansatte mener gresset er grønnere på andre siden

Mann (32) med fire års fartstid og 48 arbeidstimer i uka, ønsker seg vekk fra IT-bransjen.

Mann (32) med fire års fartstid og 48 arbeidstimer i uka, ønsker seg vekk fra IT-bransjen.

Skal man tro den siste undersøkelsen som First Tuesday har gjort i samarbeid med Geelmuyden.Kiese og QuestBackS, beskriver ingressen den gjennomsnittsansatte i IT-bransjen og hva mange av hans likemenn (og -kvinner) føler.

Undersøkelsen ble presentert i går, tirsdag (naturligvis), og var en undersøkelse foretatt blant 250 medlemmer i organisasjonen.

Hovedvekten i bransjen er unge mennesker mellom 25 og 40 år, og over 80 prosent oppgir at de trives godt i arbeid. Halvparten av de spurte oppgir at de vurderer eller har vurdert å skifte bransje, men ikke på grunn av lønn. De som har svart, hevder at karriere, arbeidsmiljø og fleksibilitet teller mer enn det man får utebetalt hver måned.

Høyt arbeidspress, usikker fremtid og kjedelige arbeidsoppgaver oppgis som viktige grunner til usikkerheten til om de fortsetter i bransjen, skriver First Tuesday på sine hjemmesider i dag. Endel mener at IT-bransjen er noe snever og smalsporet, men 60 prosent er stolt av bransjen de jobber i.

Nesten alle (80 prosent) vil ha flere kvinner inn i bransjen, men få har forslag til hvordan de skal rekrutteres. Kun én av syv har kvinnelige ledere, mens én av ti har kvinnelig toppsjef. Likevel mener 75 prosent av de spurte at bransjen er kjønnsnøytral.

Til toppen