IT-ansatte vil bli ledere

1 av 10 studenter på BI's Master of Management-studier kommer fra IT-bransjen.

IT-ansatte vil bli ledere

1 av 10 studenter på BI's Master of Management-studier kommer fra IT-bransjen.

IT-bransjen er veldig teknologisk orientert, selv om den også består av mange mennesker med utelukkende markedsførings- og bedriftsøkonomisk kompetanse.

Nå forteller handelshøyskolen BI at etterspørselen etter videreutdanning har økt kraftig, og at de også merker økt trykk fra IT-bransjen.

Opptakstallene er klare og de viser en økning på 12 prosent fra i fjor. Størst er økningen på Master of Management studiene med 18 prosent. Høyskole- og spesialkurs følger hakk i hæl med 17 prosent.

– Økningen skyldes ulike faktorer. Flere bedrifter og enkeltpersoner skjønner at kompetanse gir et konkurransefortrinn. Videre har vi fått en bredere portefølje av programmer, samt økt aktivitetene mot næringslivet, sier Glenn Ruud, studiedirektør ved Handelshøyskolen BIs lederutdanning, i en pressemelding.

IT-bransjen er godt representert. På spørsmål fra digi.no opplyser BI at nesten hver tiende (9,4 prosent) student på Master of Management-programmene kommer fra IT-selskaper. På toppen av disse studienes økning på 18 prosent, har også IT-bransjen økt sin andel av studenter fra 7,2 prosent i fjor.

På kurset Strategisk forretningsutvikling og innovasjon er IT-bransjen ekstra godt representert. På studiet er det i år 28 deltakere, mot 25 i fjor.

– I dagens samfunn er det stadig flere som har høyere utdanning. Dette fører til at konkurransen tilspisses, og mange føler behov for å formalisere sin kunnskap for å skille seg ut, sier Ruud.

BI tror på økt etterspørsel etter videreutdanning nå som det er i ferd med å bli en periode med nedgang i markedet, og mener bedrifter bør benytte anledningen til å styrke seg og sin posisjon ved å legge tilrette for videreutdanning.

– I et marked som stagnerer, er det enda viktigere å posisjonere seg sterkere ved å styrke staben faglig og søke nye forretningsmuligheter, sier Ruud.

- Sponsing av videreutdanning er en strategisk investering. Det gir medarbeiderne en ekstra motivasjonsfaktor, og signaler om at de er verdifulle. Samtidig får medarbeidere som eventuelt må gå, en sjanse til å reorientere seg på arbeidsmarkedet, sier Ruud.

Til toppen