IT-arkitektur på norsk

Utbredt standard oversatt på dugnad.

IT-arkitektur på norsk
Ord og begreper innen IT-arkitektur kan være vanskelig å forstå og formulere på norsk, så en egen ordliste er sydd sammen for å gi bedre forståelse. Bilde: Colourbox

Nå skal det bli lettere å formulere seg på norsk når du dokumenterer IT-arbeidet.

I samarbeid med Difi og Arbeidstilsynet, har Dataforeningen oversatt ordlisten knyttet til standardrammeverket «The Open Group Architectural Framework» (Togaf) for IT-arkitektur.

Formelt er arbeidet gjort på vegne av The Open Group, som nylig godkjente den norske ordlisten som en offisiell teknisk standard.

– Mange av oss skriver på norsk, og denne oversettelsen vil bidra til at Togaf lettere kan tas i bruk for arkitekturarbeid, sier Ole Brevik, arkitekt ved IKT-tjenesten hos Arbeidstilsynet og leder av dugnadsgruppen.

Trondheim kommune, Fundator og Primesource har også deltatt i arbeidet.

Arkitekt Ole Brevik hos Arbeidstilsynet har bakgrunn fra oversettelse av programvare hos Microsoft og tok initiativ til den nye ordlisten.
Arkitekt Ole Brevik hos Arbeidstilsynet har bakgrunn fra oversettelse av programvare hos Microsoft og tok initiativ til den nye ordlisten. Bilde: Arbeidstilsynet

Mye brukt

The Open Group er en sammenslutning av frivillige aktører som lager felles standarder for informasjonsteknologi.

Her er Togaf standarden for IT-arkitektur, og den er blir stadig mer utbredt i både USA og Europa.

Den tar for seg hvordan man gjennomfører en strukturert arkitekturprosess med beskrivelse av blant annet forretningsprosesser, informasjonssystemer og teknologi.

Les også: Ny arkitektur for IT-sikkerhet

Norsk behov

– I utgangspunktet er de ulike begrepene på engelsk, mens mange har behov for å skrive på norsk. En enhetlig oversettelse hjelper, da ulike egne oversettelser ellers lett farges av egne tolkninger og erfaringer, sier Brevik til digi.no.

I tillegg opplever medarbeidere på forretningssiden vanskeligheter med å forstå innholdet i de engelske begrepene.

– Derfor inneholder ordlisten både oversettelser av selve begrepet og en felles oppfatning av hva det betyr, forklarer arkitekten.

Her er et eksempel på hvordan en skisse tar seg ut med rene norske arkitekturbegreper.
Her er et eksempel på hvordan en skisse tar seg ut med rene norske arkitekturbegreper.

Aha-opplevelse

Et eksempel på et vanskelig begrep i Togaf er «Architecture Continuum».

Arbeidsgruppen har fått tilbakemeldinger fra fagfolk som innrømmer at de først nå forstår hva det dreier seg om.

Ordlisten av denne definisjonen:

«En del av virksomhetens kunnskapsgrunnlag. Et bibliotek for arkitekturelementer med økende detaljeringsgrad og spesialisering. Dette kunnskapsgrunnlaget begynner med grunnleggende definisjoner som referansemodeller, kjernestrategier og basisbyggeklosser. Kunnskapsgrunnlaget spenner også over bransjearkitekturer og organisasjonens spesifikke arkitektur.»

Den norske oversettelsen inneholder totalt 206 termer med tilhørende definisjoner/beskrivelser.

(Dokumentet er gratis, men du må ha en profil for å logge inn).

Flere ville være med

Arbeidet kom i gang etter at Brevik hadde vært på et kurs i Togas.

Arbeidstilsynet har en egen IKT-tjeneste som forvalter både egne skreddersydde systemer og ferdigvare for snaut 700 brukere landet rundt.

– Jeg tygget på behovet for norske begreper og fikk gehør i Dataforeningens faggruppe for arkitektur både her i Trøndelag og senere på Østlandet, sier arkitekten.

Underveis kom han i kontakt med folk som jobbet med tilsvarende arbeid i IT-direktoratet Difi og faggruppen for Helse og IKT i Dataforeningen.

Dermed var det grunnlag for en mer tverrfaglig oversettelse.

Og ikke nok med det…

Et utkast ble sendt på høring i fjor sommer, og det kom få, men tydelige tilbakemeldinger.

– Det førte til en ganske omfattende revisjon. Men i denne første versjonen som er ferdig nå, vil neppe alle være enige i alle formuleringer og ordvalg som er gjort, påpeker Brevik.

Og det kommer neppe til å stoppe her.

– Vi bør forvalte og forbedre ordlisten, og revidere den når innholdet blir utvidet, sier Brevik.

    Les også: