IT-avdelingen bør bytte navn

Velg deg et nytt navn på avdelingen din, er et av fem råd Gartner deler ut til IT-sjefer. Her er listen:

Gartner, som lever av å selge konkrete IT-råd til IT-sjefer og toppledere, lager også noen helt strategiske samlerapporter og nå har analyseselskapet samlet sine toppråd i en ny rapport.

Listen heter "Fem kritiske gjøremål for IT-sjefer de neste 18 månedene".

Gartner påpeker at trenden med å rigge om IT-avdelinger fra å være rene infrastruktur-leverandører til å leverer/skape hele forretningsprosesser får stadig større fart. IT-avdelingen skal smeltes sammen og inn i andre funksjoner i stedet for bare å levere oppetid er et av mantraene.

Mange IT-avdelinger vil bli delt i to og IT-sjefer må forbereder seg på dette. Her er Gartners råd til IT-sjefene på hvordan de kan forberede overgangen:

1: Bytt navn

Kutt ut navnet "IT-avdeling" og velg en hovedverdi. Managment information systems MIS, er et av forslagene til Gartner. Det understreker at fokus er flyttet fra ren maskinvare.

2: Reduser kompleksitet

For å forberede seg på store endringer, må du angripe kompleksiteten som er en IT-sjefs verste fiende. Det forvanske kostandsanalyser og effektivisering og ikke minst evnen til endring.

3: Gjør en hovedvalg på intern drift eller outsourcing.

Hva kan du kjøpe hjelp til og sette ut ansvaret for uten at det påvirker så mye annet? Denne analysen vil avgjøre mange strategi og IT-arkitektmessige valg.

4: Bestem deg for målemetoder.

Vil du i fremtiden bli målt på oppetid eller for eksempel hvor fornøyd partnere er med dine systemer eller rett og slett omsetning på systemer du drifter?

5: Gjør klar for å bli malt på en annen mate.

Vil ledelsen av IT-avdelingene bli målt på andre parametere enn oppetid, trenger de å læres opp på nye felter. Sørg for at du og dine folk har nødvendige kunnskaper på forretningsforståelse, outsourcing og temaer som rapporteringskrav til myndigheter.

Les mer om: