IT-avdelingen i Sandefjord har sluttet med interne eposter

Ja, det er mulig.

IT-avdelingen i Sandefjord har sluttet med interne eposter
IT-sjef i Sandefjord kommune Sondre Andersen er ferdig med felles epost. Foto: Sandefjord kommune

Intern epost er erstattet helt med kommunikasjon via Microsoft Teams hos IT-avdelingen i Sandefjord kommune. I hele kommunen er bruk av intern epost på sterkt nedadgående. 

;