IT-avdelingene vokser i størrelse

Undersøkelse blant IT-sjefer viser at IT-budsjettene vokser, og det samme gjør antall IT-ansatte.

IT-avdelingene vokser i størrelse

Undersøkelse blant IT-sjefer viser at IT-budsjettene vokser, og det samme gjør antall IT-ansatte.

I en undersøkelse utført av analysebyrået Synovate for Steria, kommer det frem at to av fem norske bedrifter og organisasjoner øker IT-budsjettet i år.

– 2008 ligger an til å bli et spennende norsk it-år, sier kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren i it-konsulentselskapet Steria.

Rundt 30 prosent av norske bedrifter har økt it-budsjettet med mellom 10 og 25 prosent inneværende år. Én av ti organisasjoner har økt med 25 prosent eller mer.

– Investeringsviljen fortsetter å øke i Norge, til tross for internasjonal uro, turbulens på børsen og renteoppgangen i fjor. Det er et tegn på at ting holder seg stabilt. I dårlige tider vet vi at kostnader skjæres inn til beinet, sier Lindgren.

Mellom 400 og 500 it-sjefer fra store organisasjoner i Norge, Sverige og Danmark deltok i undersøkelsen ”It-sjefens utfordringer”, som Steria arrangerer årlig i samarbeid med Synovate, tidligere MMI.

Litt over halvparten av de rundt 200 norske it-sjefene i undersøkelsen svarer at IT-budsjettene deres er omtrent uendret fra i fjor, mens 8 prosent rapporterer en reduksjon. I nabolandene Sverige og Danmark øker også it-investeringene, men ikke så raskt som i Norge.

Det internasjonale analysebyrået IDC beregner at det norske it-konsulentmarkedet vil være verdt cirka 23 milliarder kroner i 2008, en oppgang på cirka7 prosent. Globalt venter analysebyrået en vekst på rundt 5 prosent.

Nils Molin, som leder den svenske delen av IDC, synes tallene fra den norske undersøkelsen er interessante.

– Jeg vil tro en del av økningen kommer som følge av økte lønnskostnader. Høy etterspørsel etter arbeidskraft bidrar til at lønnsnivået stiger i it-bransjen, sier han.

Lindgren tror offentlig sektor vil drive mye av it-veksten i Norge de nærmeste årene.

– Det foregår flere svært store it-prosjekter i offentlig sektor, knyttet til omstilling og sammenslåinger i statlige og kommunale organisasjoner. Dette vil bidra til å holde etterspørselen etter it-tjenester høy en god stund fremover, sier han.

Selv om it-budsjettene vokser, er det lite som tyder på at veksten spises opp av økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 40 prosent av it-sjefene svarer at mellom 41 og 60 prosent av de totale it-ressursene går med til drift og vedlikehold. I samme undersøkelse for fire år siden var det 36 prosent som svarte dette.

Blant de som bruker 61-80 prosent av it-ressursene på drift og vedlikehold er andelen den samme som for fire år siden.

IT-avdelingene vokser sammen med budsjettene. It-sjefene som deltok i 2008-undersøkelsen rår over større it-avdelinger enn de som deltok i 2004.

– Dette er en utvikling som skaper utfordringer for hele bransjen. Kampen om de gode hodene blir stadig sterkere, noe som kan føre til underbemanning og kapasitetsproblemer, både på kunde- og leverandørsiden, sier Lindgren

Han tror det vil øke etterspørselen etter tjenesteutsetting og offshoring til lavkostland.

Til toppen