IT-bedrifter gjør seg til «Miljøfyrtårn»

I Norge har Capgemini og Lenovo har valgt å sertifisere seg.

IT-bedrifter gjør seg til «Miljøfyrtårn»
Bilde:

Prosjektet Grønn IT til bransjeorganisasjonen IKT-Norge oppfordrer medlemmene til å sertifisere sitt miljøarbeid gjennom enten Stiftelsen Miljøfyrtårn eller ISO 14001. Ifølge prosjektleder Benedicte Fasmer Waaler er krav til miljøsertifisering stadig mer aktuelt i anbudskonkurranser.

Sertifisering innebærer blant annet at man har etablert rutiner for å kontrollere at leverandører og partnere deler synet på og krav til miljøtiltak.

To norske IT-bedrifter som nylig har sertifisert seg som «Miljøfyrtårn» er Lenovo Norge og Capgemini. Sertifisering gjøres lokalt. Lenovo er sertifisert i Oppegård der kontorene deres er, mens Capgemini er sertifisert i Oslo og tar sikte på å sertifisere seg også i andre kommuner der de har virksomhet.

Kommunikasjonsdirektør Gunilla Resare i Capgemini sier en tydelig grønn profil gjør selskapets mer konkurransedyktig: Kunder og partnere forventer i økende grad et slikt engasjement.

Dette gjelder ikke alle: Lenovo vurderer å si opp en «betydelig leverandør» som ikke ønsker å etterkomme krav om miljøansvar i praksis.

Prosessen bak miljøsertifiseringen er omfattende. Capgemini og Lenovo har redusert strømforbruket betydelig gjennom moderne metoder for styring av lys, oppvarming og kjøling. Lenovo har laget møterom der LED-lys blir slått av og på av en sensor som registrerer hvorvidt det er folk på rommet eller ikke. Alle pc-er slås av klokken 18 via pluggen i veggen.

Papirforbruket er gjennom nye kopieringsrutiner, og mye reisevirksomhet er erstattet av telefon- og videomøter. Capgemini foretrekker videokonferanser ved interne møter, og har regnet ut at besparelsene tilsvarer 3.000 flyreiser og mer enn 1.000 tonn CO2 per år.

    Les også: