IT-bedrifter har alt å vinne på organisering

Fagforbund er ikke en trussel mot IT-bedrifter, men skal være en hjelp til å løse konflikter, mener Kjell Flagstad

Fagforbund er ikke en trussel mot IT-bedrifter, men skal være en hjelp til å løse konflikter, mener Kjell Flagstad

Forskningsrapporten Bjørnen sover av Bitten Nordrik avdekker en sterk motvilje mot å organisere seg blant IT-bedrifter. Organisasjonsgraden samlet sett i IT-bransjen er på under ti prosent, men fagforbundene kan takke seg selv som ikke har fulgt med på endrede krav, mener IKT-Norge sjef Per Morten Hoff.

    Les også:

Forbundsleder Kjell Flagstad i IT Forbundet, bekrefter overfor digi.no en sterk motstand blant bedriftsledere i IT-bransjen. Men dette er bygget på mye uvitenhet, mener han.

– Arbeidsgivere har en tendens til å forbinde fagforeninger med Jern og metall, røde faner og flagg og partipolitisk forankret. Dette er en sterk undervurdering av det vi jobber med, framholder Flagstad.

Han understreker at fagforbundets jobb kan vel så mye gå i favør til bedriftsledelsen som til de ansatte.

– Vi er her for å løse konflikter. I mange tilfeller må vi fortelle ansatte at de faktisk ikke har noen sak å gå videre med når de henvender seg til oss, sier Flagstad til digi.no.

Dette gjelder ikke minst i forhold til nedbemanninger og restruktureringer i bedrifter, der IT Forbundet hjelper til med å finne smidige overgangsordninger, som begge parter kan leve med og samtidig ivareta alder og ansiennitetshensyn.

– Vi har opplevd flere ganger at bedriftsledelsen har snudd helt i sine oppfatninger av oss etter at vi har fått fortalt hva vi faktisk kan hjelpe til med, sier han.

IT Forbundet har i dag 18 IT-bedrifter og 1600 ansatte som medlemmer. I tillegg er det rundt 160 såkalte skapmedlemmer som ikke vil stå fram med navn av frykt for motvilje fra arbeidsgiver.

For det er nemlig et faktum at bedriftsledere misliker fagorganiserte, noe Nordriks forskningsrapport også avdekker.

De mest fiendtlig innstilte arbeidsgivere er villige til å gå svært langt i sine forsøk på å forhindre organisering i sine bedrifter, viser rapporten.

Blant annet innrømmes det at de passer opp sine organiserte arbeidstakere når de er alene eller i mindre grupper, for å fortelle dem «ledelsens syn på dette». De ansatte har blitt nektet etablering av tariffavtaler og på spørsmål om hvordan nye forsøk på å få slike avtaler vil bli møtt, trues det med å flagge arbeidsplassene ut.

I Nordriks rapport kommer det blant annet fram at mange av de ansatte ønsker en tillitsvalgt i fagforeningen som kan forhandle på vegne av alle de ansatte.

I tillegg ønsker de ansatte individuelle lønnsjusteringer.

– Men det er ingen motsetning i disse to spørsmålene, mener Flagstad.

IT Forbundet er først og fremst interessert i å forhandle fram et fundament som trekker opp linjene i bedriften og fagforeningen i forhold til ansvar, plikter og retningslinjer for begge parter.

Denne avtalen skal bygge videre på en såkalt overenskomstavtale som gir forhandlingsrett. Dette kan være arbeidsforhold i bedriften som gjelder alt fra ferie, fritid, lønnsforhandlinger, pensjonsordninger, arbeidstid, fleksible ordninger og vaktordninger.

Til toppen