IT-bedrifter mister oppdrag fordi staten slipper moms

Abelia-sjef Paul Chaffey roper varsko: Norske kunnskapsbedrifter rammes hardt av de nye momsreglene, som ensidig favoriserer offentlige virksomheter.

- Det er urettferdig at private kunnskapsbedrifter må legge 24 prosent moms på sine priser, mens staten slipper unna. Særlig bedrifter som leverer laboratorietjenester, rådgivning og utredningsoppdrag sier at de rammes hardt av momsreglene, skriver Abelia i en pressemelding, og støtter seg på en omfattende undersøkelse som ble gjennomført i november:

Undersøkelsen, som omfatter 110 IT- og kunnskapsbedrifter tilknyttet Abelia, viser at mer enn halvparten (54 prosent) av dem som har tapt oppdrag for det offentlige mener moms er eneste grunn til at de ikke nådde opp i konkurransen.

- Mange kunnskapsbedrifter opplever også at det offentlige ikke engang lyser ut oppdragene. Antakelig fordi statlige, fylkeskommunale og kommunale oppdragsgivere vet at de private kunnskapsbedriftene nærmest er dømt til å tape. Nettopp fordi de i utgangspunktet har fått en "ryggsekk på +24%", tordner Abelia.

Sammen med moderorganet NHO har Abelia oversendt sine synspunkter på det man mener er konkurransevridende momsregler til Finansdepartementet.

Til toppen