IT blir tollfri om tre år

På et møte i Bombay har representanter for 39 land undertegnet en avtale som tar sikte på å avskaffe toll og avgifter på importert IT innen år 2000.

På et møte i Bombay har representanter for 39 land undertegnet en avtale som tar sikte på å avskaffe toll og avgifter på importert IT innen år 2000.

Prosessen som førte fram til undertegningen, startet på ministerkonferansen til Verdens Handelsorganisasjon (WTO – World Trade Organization) i Singapore i desember i fjor. Blant underskriverne er EU-landene, USA, Japan, Norge og India.

Avtalen gjelder fem hovedkategorier av IT-produkter: datamaskiner, telekomvarer, halvledere, utstyr til å produsere halvledere, programvare (med disketter og CD-ROM), og vitenskapelige instrumenter.

Toll og avgifter skal avskaffes i fire trinn fram til år 2000. Utviklingsland får frist til 2005. Avtalen spesifiserer nøye hvilke frister som gjelder og hvilke produkter som skal gjøres avgiftsfrie.

Til toppen