IT-bransjen deles opp i klare kongeriker

IT-bransjen blir delt opp i adskilte verdener, eid av de store programvarehusene, påpeker Gartner. Dette får store konsekvenser.

Analyseselskapet Gartner arrangerer i disse dager sin årlige Symposium/ITxpo i den sørfranske byen Cannes. I innledningsforedragene identifiseres fem trender som ifølge arrangøren vil definere utviklingen innen informasjonsteknologi fram til 2010.

Disse trendene er:

  • Forbrukermarkedet tar overhånd innen maskinvare
  • Virtualisering bryter den direkte forbindelsen mellom applikasjoner og maskinvare
  • Trådløst samband over alle avstandskategorier – fra noen centimeter til mange kilometer
  • Overgangen fra eierskap til kjøp av tjenester vil vedvare
  • Tjenesteorientering vil snu opp ned på programvarebransjen

Den femte trenden er kanskje den mest epokegjørende. Gartner mener at forretningsapplikasjoner må endre sin grunnleggende natur, slik at de blir føyelige i forhold til forretningen, og ikke lenger utgjør en tvangstrøye. Ifølge Gartners forskningssjef Peter Sondergaard opplever bedrifter at det er dyrt å forandre, samtidig som tidsintervallene det er mulig å forandre noe blir stadig kortere.

– Den nye generasjonen programvare har potensialet til bedre å møte utfordringen i næringslivet. Vi tror det er her IT kan ha størst innvirkning på søken etter å gjøre bedriftene mer fleksible, sier Sondergaard.

Gartner setter sin lit til modningen av SOA – «service oriented architecture» – som viser til en arkitektur der det etableres en direkte tilordning mellom applikasjoner og forretningskrav. SOA henger sammen med nye metoder for å utvikle og vedlikeholde programvaresystemer, kjent som SODA – «service-oriented development of applications».

Det som må skje, er at pakker av forretningsapplikasjoner må brytes ned i mindre biter som det er enklere å endre. Dette er en innfallsvinkel som ligger i SOA og SODA. Problemet er å forene dette med de store investeringene som er gjort i pakker som følger den integrerte modellen. Gartner tror dette vil løses ved å betrakte SOA som en slags hylster rundt eksisterende systemer. På sin side må store leverandører sørge for at store forretningsapplikasjoner bygges opp – og selges – i komponenter som raskt kan oppdateres etter behov.

Det går med andre ord mot slutten både for stort anlagte IT-prosjekter og for stort anlagte applikasjonspakker. IT-prosjekter vil realiseres i korte skritt, og med komponenter som kan oppdateres en for en.

Gartner deler bedrifter inn i tre kategorier etter deres tilnærming til fornyelser innen IT. «Type A» som er tidlig ute med å følge nye trender, ventes stort sett å starte overgangen til SOA allerede i år. «Type B» som følger hovedstrømmen vil begynne å implementere SOA innen 2007, mens de mer konservative «type C» utsetter implementering til nærmere 2010.

Forskningsdirektør Yvonne Genovese i Gartner mener dette vil føre til enorme endringer for programvarebransjen.

– Vi ser for oss at programvareleverandører vil konsolideres etter tre faktorer: teknologi, forretningsprosesser og IT-relatert forretningsstrategi. Allerede i dag ser vi hvordan store leverandører som Microsoft, IBM og SAP oppretter «økosystemer» hvor de former miljøer, ved å etablere rammeverk og standarder for andre leverandører.

Genovese mener at programvareleverandører vil fordele seg på to typer. De dominerende aktørene vil være dem som står for et bestemt økosystem, mens de andre må velge et bestemt økosystem for å overleve.

I et intervju med Reuters trekker Sondergaard fram PeopleSoft som eksempel må stor aktør som ikke selv vil evne å definere et økosystem, og som følgelig må velge et økosystem fra en av de dominerende aktørene. Kjøpes PeopleSoft av Oracle, vil valget gi seg selv, mener Sondergaard.

Det innebærer at kjøp av programvare innebærer valg av økosystem, mener Gartner.

– Bedrifter må nøye prioritere hvor det er viktigst for dem å være fleksible, og velge økosystem etter det, sier Genovese. – Det kan være nødvendig å bytte leverandør for å ta kontroll over arkitekturen man vil legge til grunn for forretningsprosessene.

De andre trendene

Gartner tror på Intels forsikring om at Moores lov vil holde i mange år framover, og ser for seg at mikroprosessorer vil prege stadig flere forbruksvarer.

– Det er ikke lenger næringslivet som driver agendaen for maskinvare, ifølge Gartners forskningssjef for maskinvare Steve Prentice. – 45 prosent av alt salg av halvlederbrikker går allerede til forbrukerapparater. Innen 2013 vil andelen være over 50 prosent. Forbrukerkrav vil ha mer å si enn næringslivet på produkters egenskaper, levetid og kostnader.

Prentice understreker at Moores lov ikke er et abstrakt konsept, men er prinsippet som ligger til grunn for økonomien i den moderne industrisamfunnet.

Innen 2006 venter Gartner at det vil leveres mer enn 10 milliarder prosessorer, og at tallet på prosessorer i drift vil overgå 200 milliarder innen 2013.

Om virtualisering sier Prentice at det er et kritisk skritt mot det endelige målet å bygge en fleksibel IT-infrastruktur. Det dreier seg om å bygge et lag mellom maskinvare og applikasjoner, slik at disse kan forholde seg til dynamisk skiftende maskinressurser. Det mellomliggende laget skal utporsjonere prosessorkraft, minne, lagring og båndbredde i samsvar med hva den enkelte tjenesten krever.

Prentice peker på at dette vil effektivisere serverbruken med opptil 40 prosent. Virtualisering preger ellers markedet for lagringssystemer, og vil gi store kostnadsreduksjoner for utlegg av programvare etter hvert som det anvendes også på klientsiden.

Det er ikke det nye med trådløst samband som opptar Gartner, men det faktum at flere teknologier er i ferd med å modnes, blant annet innen kombinasjonen av sensorer og trådløs kommunikasjon. Teknologier for korte og lengre avstander vil utvikles parallelt og gi store framskritt, blant annet evnen til kontinuerlig å overvåke både bedriften og begivenhetene som former dens utvikling, mener Prentice.

Trenden fra eierskap av produkter til kjøp av tjenester vil drive fram en ny type sanntidsinfrastruktur, mener Gartner. Virtualisering vil sette fart i tjenesteutsetting, og næringslivet vil være stadig mer opptatt av IT som kan løpende tilpasses endringer i forretningsmiljøet. Gartner bruker begrepet «real time infrastructure» (RTI) for å betegne en infrastruktur «delt mellom kunder, forretningsenheter og tjenester, hvor forretningsregler og tjenestenivåavtaler driver en dynamisk og automatisert optimering av IT-infrastrukturen».

Les mer om: