IT-bransjen drar ned lønnsnivået

Myten om at IT-bransjen betaler hva som helst for å få tak i de folkene man ønsker, er betydelig overdrevet, skal en tro ferske KDL-tall.

Myten om at IT-bransjen betaler hva som helst for å få tak i de folkene man ønsker, er betydelig overdrevet, skal en tro ferske KDL-tall.

Kontor- og datateknisk landsforening (KDL) har igjen foretatt en lønnsundersøkelse blant sine medlemmer, denne gang for inntektsåret 1998. Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig lønnsvekst i bransjen var på 5,1 prosent i 1998. Myten om at IT-bransjen betaler hva som helst for å få tak i de folkene man ønsker, er dermed betydelig overdrevet, ifølge KDL.

- Det har vært noen "kamikaze-bedrifter" som har betalt skyhøye lønninger, men de har gått konkurs, sier Fredrik Syversen, prosjektleder for undersøkelsen.

For arbeidsmarkedet i Norge generelt, var lønnsveksten i fjor på seks prosent.

- Tallene viser at bransjen er i ferd med å etablere seg som en industri, mener Syversen

- Har veksten vært jevn i de ulike IT-bransjene?

- Det er relativt små forskjeller, men det har vært sterkest vekst i Internett-bransjen, spesielt blant aksessleverandørene, sier Syversen til digi.no.

Lønnsbudsjettet for 1998 er nøyaktig overholdt. I undersøkelsen for inntektsåret 1997 var forventningene for økningen i 1998 på nøyaktig 5,1 prosent. Det er ifølge Syversen første gang IT-bedriftene har greid å holde budsjettene sine.

- Det er ingen tvil om at bransjen i 1998 har hatt stramme tøyler på sine lønnskostnader. Dette er et godt tegn for en voksende industri, og en konkurransefordel for Norge, sier han.

Konkurransefordelen består i at norske IT-bedrifter har lavere lønnskostnader for IT-kompetanse enn ellers i Europa. Syversen tror ikke dette betyr at norske IT-folk flytter til utlandet.

Bransjen forventer en gjennomsnittlig lønnsvekst i 1999 på 4,1 prosent. Dette er lavt, men i tråd med hva de tradisjonelle partene i arbeidslivet sikter mot.

- Det har vært knyttet stor usikkerhet til hva 1999 vil bringe, ikke minst med tanke på årtusenskiftet. Lave lønnsøkninger sikrer fortsatt kunkurransedyktighet og ikke minst fortsatt vekst, håper Syversen.

Tradisjonelt har maskinvarebransjen hatt høyere lønninger enn programvarebransjen, og Syversen tror at grunnlønnen i fjor var ganske lik tidligere år. Bonus-utbetalingene derimot, tror han var høyere i programvarebransjen; ikke i kroner og øre, men i prosent.

Til toppen