- IT-bransjen fanget i «honningfellen»

God lønn og utsikter til forfremmelse overskygger behovet for fritid og avkobling i IT-bransjen.

- IT-bransjen fanget i «honningfellen»

God lønn og utsikter til forfremmelse overskygger behovet for fritid og avkobling i IT-bransjen.

IT-bransjen er de unges Mekka med utsikter til både høy lønn, stor grad av fleksibiltet og raske forfremmelser. Prosjektene er dessuten spennende, og man jobber i et dynamisk miljø med store endringer. Men når det er mangel på IT-kompetanse og man skal kjempe om anbudene med knappe tidsfrister, kan det i perioder bli ekstra mye å gjøre for de få som sitter på spesialkompetansen.

Noen får betalt for denne overtiden, men langt fra alle gjør det. digi.no har over en rekke artikler omtalt både gjeldende regler for overtid i IKT-bransjen og fått uttalelser fra tillitsvalgte og IKT-bransjens egne organisasjoner.

    Les også:

- Det kan virke som at IT-folk blir fanget inn i honningfellen Flere undersøkelser viser dessuten at mange etterhvert møter veggen og blir utbrente. Det skjer kanskje først etter at de får barn og merker tidsklemmen på kroppen.

Utfordringen er at det nye arbeidslivet som også blir kalt det grenseløse arbeidslivet og som spesielt kjennetegner IT-bransjen som en kunnskapsnæring, har uklare grenser på hva som skiller fritid og jobb.

Jobber man på sykehus og har en vakt som går i syv timer, er det veldig lett å måle om personen må jobbe to timer ekstra.

- Dette går som regel bra så lenge man er ung og fri, og kan jobbe nærmest ubegrenset I IT-bransjen er de fleste ustyrt med teknologi som gjør dem tilgjengelig døgnet rundt via sms, e-post og Internett. Man følger opp avtaler, leser seg opp om faget, klarlegger møter og bruker kvelder og netter til planlegging og organisering.

- Dette går som regel bra så lenge man er ung og fri, og kan jobbe nærmest ubegrenset. Kabalen blir langt mer vanskelig å få til å gå opp når man får ansvaret for barn, sier jurist Åshild Revhaug i direktoratet for Arbeidstilsynet i Trondheim. Hun er ansvarlig for arbeidstid som fagområde.

Selv om det er en kjent sak at det jobbes mye i IT-bransjen har Arbeidstilsynet likevel ikke mottatt noen klager herfra. Samtidig er sykefraværet i IT-bransjen på et lavt nivå.

- Det kan virke som at IT-folk blir fanget inn i honningfellen. Med så mange forlokkende goder blir viljen til å ta opp problemer eller ulemper tilsvarende mindre, sier Revhaug.

Regelen for overtidsarbeid er at det ikke må overstige ti timer i løpet av uka, 25 timer i måneden og 200 timer per år. Er en bedrift bundet av tariffavtale, kan bedriften og de tillitsvalgte avtale overtid utover disse grensene, men aldri mer enn 300 timer i året.

Revhaug presiserer likevel at det kan gis dispensasjon for 200 ekstra timer utover ordinær arbeidstid over et halvår dersom det er spesielle behov for det.

Overtidsregelen er unntatt for ledere med personalansvar og dem med spesielt frie stillinger. Disse anses for å ha en såpass stor grad av fleksibilitet og god lønn at overtid kompenseres av disse godene.

    Les også:

Til toppen