IT-bransjen frykter smarte IT-indere

Madhuakar Rohatgi i Adecco vil skaffe IT-næringen kompetanse fra India, men bedriftene vegrer seg.

IT-bransjen frykter smarte IT-indere

Madhuakar Rohatgi i Adecco vil skaffe IT-næringen kompetanse fra India, men bedriftene vegrer seg.

De siste par årene har mange norske bedrifter tatt i bruk IT-eksperter i India og andre land utenfor Europa. Men de fleste jobber i hjemlandet og har bare korttidsopphold i Norge. Terskelen for å gi dem fast jobb er fortsatt høy i norske bedrifter.

IT-Norge har i dag cirka 200 IT-eksperter fra India.

Da digi.no snakket med direktør for internasjonal rekruttering Madhukar Rohatgi i Adecco i november i fjor, var det stor optimisme å spore i vikarbyrået.

IT-bransjen klarer ikke å dekke etterspørselen og trenger flere folk. Dette mener Adecco å kunne fikse gjennom gode kontakter i India.

    Les også:

Tilsammen antas det at norske bedrifter mangler 15 000 IT-hoder. Likevel er det få som vil ansette eksperter fra India og Øst-Europa.

Adecco erfarer at mange norske bedrifter synes det skummelt å hente arbeidskraft utenfor Skandinavia. Frykt for språkvansker og kulturforskjeller hindrer ansettelse av utenlandske medarbeidere.

Adecco mener skepsisen skyldes at svært mange norske bedrifter mangler erfaring med utenlandske ansatte. Det gjelder særlig små og mellomstore bedrifter.

– Det er mangel både på kunnskap og modenhet, og derfor vet de heller ikke hva de går glipp av, sier Madhukar Rohatgi, direktør for internasjonal rekruttering i Adecco.

Han tror mange bedriftsledere bekymrer seg unødig for hvordan folk fra andre land og kulturer vil passe inn på arbeidsplassen. Vil de finne seg til rette i et sosialt liv utenfor jobben?

Andre frykter at utenlandske eksperter bare vil bli i bedriften en kort periode og så ta med seg kompetansen videre.

For mange er språket det største problemet.

– I norske IT-bedrifter er det en selvfølge å beherske engelsk. Mange sier likevel at kundene forventer at de snakker og skriver norsk. Ingen har lyst til å være først ute med å bryte barrieren og gjøre engelsk til arbeidsspråk, sier Madhukar Rohatgi i Adecco.

Men han mener det skal små grep til for at utenlandske medarbeidere skal finne seg til rette.

- Informasjon til alle ansatte i god tid på forhånd er alfa og omega. Det fungerer også bra å oppnevne en mentor som tar vare på den nyansatte i de første ukene.

Det handler også om enkle ting som å innvie den nye i den norske matpakkekulturen og om å invitere han eller henne hjem til middag, mener Madhukar Rohatgi.

Bemanningsselskapet har for øvrig gode erfaring med språklæring fra byggeindustrien. Adecco har en egen skole i Polen, og tilbyr språkkurs til snekkere mot at de forplikter seg til å komme til norske entreprenørselskaper.

Til toppen