IT-bransjen gleder seg til gigantkontrakt fra staten

Staten skal dele ut en gigantisk IT-kontrakt for å gi alle nordmenn en personlig portal. Men man har dårlig tid.

Staten skal dele ut en gigantisk IT-kontrakt for å gi alle nordmenn en personlig portal. Men man har dårlig tid.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer vil gi alle en personlig nettportal med tilpassede offentlige tjenestetilbud og informasjon. Informasjonen skal hentes fra en lang rekke separate offentlige IT-systemer og bearbeides.

Dette innebærer et meget omfattende system og dermed en veldig hyggelig kontrakt for IT-bransjen. Kontrakten vil måtte omfatte utvikling, drift, databaser, sikkerhet og portalløsninger – for hele fire millioner brukere.

Markedsdirektør i Oracle Norge, Harald Løvvik, har aldri hørt om noe tilsvarende prosjekt og tror derfor det er det mest omfattende portalprosjektet i verden så langt.

En ringerunde i bransjen understreker også størrelsen. Representanter fra de største selskapene er lite lystne på å uttale seg – man er klart nervøse for å irritere departementet og på noen som helst måte sette sine sjanser for å være med på spill.

Moderniseringsdepartementet (dets offisielle navn fra 1. oktober) har det travelt. Det første tilbudet til norske borgere skal allerede være klar til 1. juli neste år.

Da er det bare tiden og veien igjen. Først vil det ta tid å få skrevet kravspesifikasjonen. Størrelsen på kontrakten gjør at det må bli et EØS-anbud og man skal trolig igjennom to runder – en prekvalifisering og en anbudsrunde.

Deretter skal leverandørene ha en eller to måneder på å komme med anbud og så skal staten vurderer disse. Så skal den utvalgte leverandøren begynne å jobb, test og være ferdig til 1. juli.

Departementet vil ikke si noe om når kontrakten blir utlyst.

digi.no kan avsløre at departementet allerede har gjennomført en sonderingsrunde hos de store leverandørene for rett og slett høre om det er mulig å gjennomføre et så ambisiøst prosjekt. Dette forteller en kilde i bransjen til digi.no.

- Nettportalen er et spennende initiativ. På tirsdag samlet moderniseringsministeren over 100 representanter fra offentlige etater og departementer, forteller ekspedisjonssjef og leder for avdelingen for IT-politikk i Moderniseringsdepartementet, Hugo Parr til digi.no.

Ifølge Parr er det stor entusiasme og bred støtte rundt planene fra de store etatene fra blant annet Aetat, Brønnøysundregistrene, Datatilsynet, departementene, Rikstrygdeverket, Statens Statistiske Sentralbyrå, Husbanken, Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet.

En ordknapp Parr vil ikke ut med hva kostnadsrammer eller aktuelle anbydere.

– Hvis og når vi kommer til kommersielle konsulenter setter vi selvsagt tilbudet ut på anbud, sier han til digi.no.

Det er klart at det ligger an til en heftig slåsskamp mellom de største aktørene i norske IT-bransjen. Prosjektet er omfattende og noen må bidra med en solid driftssentral. Dermed er listen kort og inneholder navn som Accenture, EDB, IBM og ErgoGroup.

Sikkerhet blir også et viktig moment som hever risikoen i prosjektet. En undersøkelse fra TNS Gallup viser at 60 prosent er bekymret for personsikkerheten i en slik portal.

Til toppen