IT-bransjen minst rammet

IT-ledigheten vokser, men bare halvparten så mye som snittet.

IT-bransjen minst rammet

IT-ledigheten vokser, men bare halvparten så mye som snittet.

Ferske tall som NAV legger ut i dag forteller at IT-ledigheten har vokst med 34 prosent målt i forhold til februar i fjor. Det er nå 963 IT-ledige i Norge som er 243 flere enn i fjor.

Ser man på snittet i Norge er IT-ledigheten likevel rammet langt mindre enn andre næriner.

Det er nå 67.446 arbeidsleidge i Norge. Det er hele 61 prosent høyere enn tallene fra februar i fjor.

De to siste månedene har det strømmet til 10.500 nye arbeidsledige til NAV. Det har vært en svært bratt stigning og vi må helt tilbake til 1988 til 1989 for å se lignende tilvekst i ledighetstallene.

- IT-bransjen er fortsatt blant de næringer som er minst berørt av finanskrisen. Vi må huske at det var tre ganger så mange ledige i 2003, sier underdirektør Hans Kure til digi.no.

Målt under forrige smell i 2003 var det i snitt 3.000 IT-ledige. Kure tror ikke IT-bransjen blir like hardt rammet denne gangen.

- Forrige konjunkturnedgang var det IT-bransjen som blødde mest, nå ser vi at det er andre næringer som sliter, sier Kure.

Like fullt er det et faktum at IT-bransjen bremser. Det ser man på antall ledige stillinger. Ifølge NAV-tall var det 695 ledige IT-stillinger i februar. Det er 48 prosent færre enn i fjor.

Januar måned viste 25 prosent flere IT-ledige målt i forhold til januar året før. Leidgheten vokste med 184 nye til 931 IT-ledige. Helt fram til desember 2008 hadde ledigheten gått ned måned for måned siden 2004.

Til toppen