IT-bransjen nest største næring

Omsider er Statistisk Sentralbyrå klar med omsetningstall for 2000. De viser at IKT-næringen i fjor var like stor som olje- og gassbransjen. - Bare tradisjonell industri er nå større, sier generalsekretær Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT-Norge til digi.no.

Omsider er Statistisk Sentralbyrå klar med omsetningstall for 2000. De viser at IKT-næringen i fjor var like stor som olje- og gassbransjen. - Bare tradisjonell industri er nå større, sier generalsekretær Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT-Norge til digi.no.

- Statistisk Sentralbyrå følger ikke OECD-standarden og tar ikke med omsetningen av IT på butikker som Elkjøp og Expert. Mer og mer av PC-salget foregår i disse butikkene, men det er en fare for at en PC blir telt to ganger i statistikken, forteller Per Morten Hoff til digi.no.

- Tallet blir 260 milliarder kroner, med disse butikkene, men da er også salget av fjernsynsapparat tatt med, legger han til.

Det eneste negative i tallmaterialet fra SSB, sett gjennom IKT-bransjens briller, er at Norge fremdeles har et stort importoverskudd av IKT-varer, men i disse tallene ligger det feilkilder som bl.a. at eksport av programvare og tjenester ikke blir fanget opp av SSBs statistikk.

IKT-sektorens samlede omsetning på drøyt 200 milliarder kroner utgjorde 6,7 prosent av den samlede omsetningen i norsk økonomi, og 9,0 prosent av fastlandsøkonomien unntatt offentlig sektor. Omsetningen i IKT-sektoren vokser vesentlig sterkere enn i resten av økonomien og har økt med 11,4 prosent årlig siden 1995, skriver IKT-Norge i en pressemelding.

IKT-sektorens betydning for nasjonaløkonomien har altså økt. Mens den i 1995 utgjorde omlag 5,6 prosent av den samlede produksjonen og 7,0 prosent av fastlandsproduksjonen unntatt offentlig forvaltning, var andelene i 2000 økt til henholdsvis 6,7 og 9,0 prosent.

Varehandelen med IKT hadde en omsetning på nesten 78 milliarder. Det utgjorde 38,7 prosent av den samlede IKT-omsetningen. For telekommunikasjon er omsetningen for 2000 beregnet til drøyt 57 milliarder, eller en andel på 28,6 prosent av IKT-sektoren. Omsetningen i databehandlingsvirksomhet utgjorde i overkant av 39 milliarder kroner - 19,6 prosent. I IKT-industrien var omsetningen i 2000 på vel 26 milliarder kroner, cirka 13,1 prosent av den samlede omsetningen i IKT-sektoren.

IKT-sektoren er her definert med utgangspunkt i en anbefaling fra OECD. Hvis en legger den internasjonale definisjonen til grunn, vil IKT-sektoren i 2000 ha en omsetning på 240 milliarder kroner. Det utgjør en andel på 8,0 prosent i forhold til samlet økonomi og 10,8 prosent av fastlandsøkonomien unntatt offentlig forvaltning, opplyser IKT-Norge.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologisektoren sysselsatte 84.700 personer i 2000, omtrent 3,7 prosent av den samlede sysselsettingen i norsk økonomi (5,6 prosent av fastlandsøkonomien unntatt offentlig sektor). Sysselsettingen i IKT-sektoren økte med 4,8 prosent i 2000 og har vokst vesentlig sterkere enn resten av økonomien siden 1995.

År 2000 var likevel et "unntaksår": Dotcom-boomen nådde sin topp i mars 2000, og både omsetnings- og sysselsettingstallene i IKT-bransjen har nok gått en del tilbake i inneværende år.

Men likevel - sysselsettingen i IKT-sektoren vokser sterkere enn i den samlede økonomien. I 2000 økte sysselsettingen i denne sektoren ifølge de foreløpige beregningene med 4,8 prosent. Til sammenlikning gikk sysselsettingen i fastlandsøkonomien, unntatt offentlig forvaltning, opp med bare 0,3 prosent, ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet.

I gjennomsnitt har sysselsettingen i IKT-sektoren økt med 7,3 prosent årlig i perioden 1995-2000, mens oppgangen i fastlandsøkonomien, unntatt offentlig forvaltning, har vært på 1,7 prosent i samme periode.

IKT-sektorens andel av økonomien har samlet sett altså økt. I 1995 hadde næringen 2,8 prosent av den samlede sysselsettingen og 4,3 prosent av sysselsettingen i fastlandsøkonomien unntatt offentlig forvaltning. I 2000 var andelene økt til henholdsvis 3,7 og 5,6 prosent.

Til toppen