IT-bransjen nummer fem på konkurstoppen

Økning på 109 prosent fra i fjor.

IT-bransjen nummer fem på konkurstoppen

Økning på 109 prosent fra i fjor.

Selv om IT-bransjen er blant de næringer som foreløpig har vært mest skånet for nedgang i ledighet, gjelder ikke det samme forholdet på konkurser.

I en fersk rapport fra kredittopplysningsbyrået Experian, tidligere CreditInform, går det fram at IT-bransjen er blant de næringer som rammes hardest av konkurser.

Experian har analysert tall fra januar og februar i år, og sammenliknet med de samme månedene i fjor. Antall konkurser i IT-bransjen har vokst fra 11 til 23.

Selv om det ikke dreier seg om så mange i antall, er konkursveksten altså 109 prosent i IT-bransjen mot bare 63 prosent i snitt blant de øvrige næringer Experian har målt.

Verst rammet er undervisning med en vekst på 200 prosent i antall konkurser, etterfulgt av jordbruk og skogbruk, eiendomsdrift og utleie og finansielle tjenester. IT-bransjen havner på femteplass.

I Norge er det til sammen 894.000 bedrifter. 478.000 av disse er enkeltmannsforetak. IT-bransjen er representert med 28.916 IT-bedrifter.

Analytiker Erik Børrud i Experian mener doblingen av antallet konkurser i IT-bransjen kan være et faresignal.

– Vi må forberede oss på langt flere konkurser i 2009, sier han til digi.no.

Totalt sett opplevde Norge 3.559 konkurser i 2008. Børrud frykter at opptil 6.000 bedrifter kan gå konkurs i 2009.

Experian har skilt ut IT utfra de tre hovedbransjene: Data-og telekommunikasjon (under Post-og telekommunikasjon), databehandlingsvirksomhet – inkluderer konsulentselskaper og databasedrift (under forretningsmessig tjenesteyting) og produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr (under industri).

Ikke siden kredittopplysningsbyrået Experian startet sine analyser av konkurstallene i 1994, har det vært så mange konkurser på én måned som i februar i år.

– Antallet konkurser har gått i bølger. Siste månedstopp var i 2003, med 451 konkurser. I februar i år er tallet 459, sier direktør Gabor Molnar i Experian.

Det er stort sett aksjeselskap som går konkurs, med 315 tilfeller i februar i år mot 170 i februar i fjor. Veksten i konkurstallene for enkeltpersonforetak er mer beskjeden, fra 63 til 85.

Den største økningen er det NUF (norskregistrert utenlandsk foretak) som står for, med 50 konkurser, mot 19 i februar i fjor.

– NUF er en relativt ny selskapsform som først ble etablert for ti år siden på grunn av EØS-reglene. Siden årtusenskiftet har selskapsformen hatt en sterk vekst av flere grunner, sier Molnar.

Veksten skyldes i hovedsak at det er enkelt å starte et NUF. Man trenger ikke 100 000 kroner i aksjekapital slik et AS må ha, og NUF-er er fritatt for revisjonsplikt.

– Det er også noe av grunnen til at selskapsformen har fått et noe frynsete rykte, og med stor gjennomtrekk av selskaper. En del av disse selskapene er drevet av konkursryttere og bedrifter med relativt kort levetid, mens andre er store og seriøse internasjonale konserner, sier Experian-direktøren.

Til toppen