IT-bransjen oppretter grunnskolefond

Fagorganiserte og næringslivet samarbeider med Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) om en nasjonal dugnad for skolens IT-satsing. KDL har tatt initiativ til opprettelsen av et fond som skal styrke skolenes infrastruktur og delfinansiere kjøp av IKT-utstyr.

Fagorganiserte og næringslivet samarbeider med Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) om en nasjonal dugnad for skolens IT-satsing. KDL har tatt initiativ til opprettelsen av et fond som skal styrke skolenes infrastruktur og delfinansiere kjøp av IKT-utstyr.

I det nyopprettede fondet i regi av Kontor- og Datateknisk Landsforbundbund (KDL) og Nasjonalt Læremiddelsenter (NLS) må skolene selv ta initiativ og søke om midler. Store aktører som Merkantildata, Microsoft, IBM, Sisco Brother og Thranegruppen har hver bidratt med 50.000 kroner. Fondet har i dag en startkapital på 600.000 kroner.

- IT-bransjen ønsker gjennom dette fondet å vise myndighetene hvor viktig informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er i enhver undervisningssituasjon. Alle elever i Norge bør ha lik tilgang til IKT i undervisningen, og slik er det ikke i dag sier generalsekretær i KDL, Per Morten Hoff.

Alle grunnskoler kan søke fondet om midler til delfinansiering av IKT implementering. Tildeling vil skje etter søknad, der skolene må kunne dokumentere lokalt initiativ i form av konkrete planer for kabling av egen skole, eller tiltak som går på nytte og innhold. Søkerne må også kunne vise hvordan de planlegger å bruke IKT i undervisningen.

Tildelte midler må benyttes til kjøp hos fondets deltakere, og skolene velges ut i samarbeid mellom KDL og NLS.

NLS gjennomførte i fjor høst en undersøkelse som konkluderte med at bare tre prosent av norske grunnskoler har tilfredsstillende tilknytning til Internett.

- De fleste skolene har Internett-tilgang, men målet er at elever og lærere skal få tilgang til Internett der hvor de arbeider, nemlig i klasserommene, sier seksjonsleder i NLS, Petter Korseth.

I forbindelse med Netd@ys'98 ble det produsert en CD-rom med dokumentasjon og beskrivelse av et konkret skoleprosjekt, som i hovedsak gikk ut på å trekke foreldrekompetanse og lokalt næringsliv inn i arbeidet med å få knyttet skolen til Internett.

Til toppen