Abonner
JUSS OG SAMFUNN

- IT-bransjen rømmer fra Standard Norge

- Standard Norge er ikke skikket til å representere Norge i ISO, mener OOXML-motstanderne.

Shahzad Rana og Håkon Wium Lie er fortsatt veldig uenige om OOXML, Standard Norge og ISO, men de klarer å holde fag og person atskilt. Her er de i diskusjon på IT-tinget 2008, torsdag 25. september.
Shahzad Rana og Håkon Wium Lie er fortsatt veldig uenige om OOXML, Standard Norge og ISO, men de klarer å holde fag og person atskilt. Her er de i diskusjon på IT-tinget 2008, torsdag 25. september.

IT-bransjen er en viktig bransje for alle andre bransjer. Teknologiene og trendene som kommer herfra påvirker så og si alle. Enten det er privat, i offentlig sektor eller i jobbsammenheng så bruker alle i den utviklede delen av verden IT-løsninger.

Dette fører ofte til opphetede diskusjoner om hva som er den beste teknologien eller produktet, og i IKT-bransjen har begrepet «religionskrig» en egen lokal betydning.

Selv om det har vært mange, så har få, eller kanskje ingen, diskusjoner har gått så hett for seg som da Microsoft forsøkte å få sitt dokumentformat Office Open XML (OOXML) godkjent som en åpen ISO-standard. Debatten gikk høylydt over lang tid, både muntlig og skriftlig. Den resulterte også i den første IT-demonstrasjonen noensinne.

Microsoft har nesten fått sitt OOXML-format gjennom i ISO, men det har endt med splittelse. Norge valgte å tilslutt å si ja, men selv om Norges stemme ikke var avgjørende, så er uenigheten fortsatt stor, og OOXML-motstanderne er nå sterkt kritisk til Standard Norge.

I en erklæring fra OOXML-motstanderne som deltok i prosessen, uttrykker de sin mistillitt og erklærer at de fra og med nå nekter å samarbeide med Standard Norge.

Her er pressemeldingen i sin helhet:

Oslo, mandag 29. september 2008

Vi, de undertegnede, innstiller vårt samarbeid med Standard Norge.

Det er leit når organisasjoner som skal ha vårt felles beste som mål svikter oppgaven. Gjennom arbeidet med OOXML har Standard Norge vist, med klar margin, at de ikke er skikket til å representere Norge i ISO.

"Standardisering av formater for innhold på nettet er viktigere enn noen gang. En stor del av menneskehetens kommunikasjon foregår digitalt, og alle -- ALLE -- skal ha mulighet for å lese og skrive disse formatene", sier Håkon Wium Lie.

Standard Norge valgte å trosse sin egen fagkomité og stemme ja til en spesifikasjon som er umoden, ubrukelig, og uverdig å kalles en ISO-standard.

Slik Standard Norge har gjennomført denne prosessen anser vi at organisasjonen har mistet sin troverdighet på IT-området. Standard Norge har satt sine egne kommersielle interesser foran det som er mest samfunnstjenlig, teknologisk og faglig tilrådelig. "Ved å delta i et videre arbeide innenfor Standard Norge vil også vi miste vår faglige troverdighet", sier Arne S. Nielsen.

Derfor velger vi å stå utenfor.

Vi innstiller vårt samarbeid med Standard Norge fordi:

 • Administrasjonen i Standard Norge har valg å vektlegge 37 likelydende brev fra Microsoft-partnere mer enn sin egen fagkomité.
 • Prosessen i Standard Norge har vært uforutsigbar og spillereglene har blitt endret av administrasjonen underveis.
 • SN og ISO har begått en rekke brudd på sine egne regler og andre uregelmessigheter i OOXML-prosessen.

"Standard Norge har overkjørt hundretusener av brukere i offentlig og privat sektor", sier Martin Bekkelund.

Det masse-kopierte Microsoft-brevet inneholdt ikke en eneste faglig vurdering. Standard Norge sa selv at denne type synsing ikke skulle vektlegges. Deretter skiftet de mening på slutten av OOXML-prosessen, og vektlegger Microsoft-brevene. Standard Norge førte dermed komitemedlemmene bak lyset.

Prosessen i Standard Norge er uforutsigbar, subjektiv og endres fortløpende bak kulissene. "Det finnes ingen ankeinstans i eller utenfor Standard Norge -- de administrative personene som fatter belutninger er de samme personene som 'behandler' (dvs. trenerer, ignorerer og skrinlegger) anker og klager", sier Trond Heier.

Standard Norge har på vesentlige punkter brutt ISO's prosedyrer for behandling av en standard. Blant annet ble det aldri forelagt medlemmene en fullstendig spesifikasjon av OOXML-formatet, da beslutninger skulle fattes. Klage fra Norge, Danmark, Brazil, India, Sør-Afrika og flere er ikke fulgt opp slik vedtektene krever.

OOXML-prosessen granskes nå av konkurransemyndighetene i EU.

Vi henviser til mer detaljert gjennomgang av uregelmessigheter i Standard Norges OOXML-prosess her:
http://wiki.efn.no/2008-04_OOXML_irregularities_in_Norway
http://wiki.nuug.no/grupper/standard/ooxml/kommentarstatus
http://wiki.nuug.no/pressemelding/200804-ooxml-comments

Hver og en av oss vil fortsette arbeidet i regi av andre organisasjoner enn Standard Norge.

Pressemeldingen og erklæringen om at de trekker seg fra Standard Norge er signert mange av de samme personene som dagen før avstemmingen sendte ut en protest mot OOXML-formatet:

 • Håkon Wium Lie
 • Martin Bekkelund (NUUG)
 • Petter Reinholdtsen (NUUG)
 • Linpro AS v/ Trond Heier
 • Bjørn Venn
 • Steve Pepper
 • Arne Sigurd Rognan Nielsen
 • Henning Kulander
 • Axel Bojer
 • Geir Isene
 • Thomas Malt
 • Anthony Lardahl (NUUG)
 • Knut Olav Bøhmer

Den gangen nådde de ikke frem, og i ettertid kan det se ut som at det virket mot sin hensikt.

Da Shahzad Rana og Håkon Wium Lie stilte til debatt på IT-tinget torsdag i forrige uke, var de like uenige som de har vært hele veien.

- Standard Norge er uskikket til å lede en slik prosess, så jeg håper vi slipper det i fremtiden, sa Wium Lie.

Rana svarte med å påpeke at det var selvmotsigende å droppe ut av standardiseringsarbeidet bare fordi man ikke fikk viljen sin. Han mener at IKT-bransjen fra før av er for lite tilstede i slike prosesser.

- IT-næringen er nesten fraværende i komiteearbeid, sa Rana.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har sørget for at alle offentlige etater må bruke enten HTML, PDF eller ODF når de utveksler dokumenter og informasjon med eksterne aktører. Vedtaket gjelder fra 1. januar neste år.

- Jeg synes Grande Røys har vært veldig flink på som statsråd i det arbeidet, sa Wium Lie.

Mens Wium Lie fremhevet Fornyingsminister Heidi Grande Røys' innsats, mente Rana at den helst burde vært bedre.

- Kompetansen har selvfølgelig bedret seg, men den er langt fra god nok, sa Rana.

Både Rana og Wium Lie var imidlertid enige om at det var HTML og PDF som var det viktigste, og at det relativt sjeldent ville være aktuelt for etatene å sende ut redigerbare dokumenter som bruker ODF-standarden.

- Jeg tror fremtiden på det som redigeres skjer i form av elektroniske skjemaer, og ikke i utsendte dokumenter, sa Rana.

Det betyr at partene i praksis krangler om en liten bit av helheten, selv om den også må ses på som en strategisk viktig komponent i den pågående kampen om dokumentstandarder og videre utvikling av kontorstøttesystemer.

Hva som blir realiteten etter dette utspillet fra OOXML-motstanderne er uklart. Det er frivillig å delta i standardiseringsarbeide, og de som ikke deltar mister sin påvirkningsmulighet. Spørsmålet blir om protesten er kraftig nok til at det får konsekvenser for Standard Norge.

    Les også:

Les mer om: