IT-bransjen samles i ny interesseorganisasjon

Styrene i de tre IT-organisasjonene Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), Multimediaforum Norge (MFN) og Programvareindustriens Forening (PROFF), går inn for å slå seg sammen til en felles, frittstående organisasjon.

Styrene i de tre IT-organisasjonene Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL), Multimediaforum Norge (MFN) og Programvareindustriens Forening (PROFF), går inn for å slå seg sammen til en felles, frittstående organisasjon.

Styrene skal nå forhandle frem en fusjonsavtale som skal fremlegges for generalforsamlingene i de tre organisasjonene, skriver KDL i en pressemelding.

Den nye IT-organisasjonen vil samle IT-Norge og vil fra starten ha omlag 350 medlemmer, som representerer en omsetning på formidable 50 milliarder kroner.

Styrene mener at man ved dette vil styrke IT-næringens samarbeid med myndighetene og virkemiddelapparatet, og synliggjøre næringen.

Den nye organisasjonen vil samle interessene til IT-selskaper, programvareselskaper, multimedia/internett-bedrifter, kontorleverandører, IT-konsulenter og teleselskaper, og ønsker å spille en aktiv rolle i utviklingen av IT-næringen i hele Norge.

Det er i dag et betydelig antall IT-bedrifter som ikke er organisert i noen av organisasjonene. Den nye organisasjonen vil derfor ha et stort potensial for medlemsvekst, mener fusjonspartene.

Tom Scharning, administrerende direktør i PC-systemer ASA og styreformann i KDL, sier til digi.no at hovedårsaken til sammenslåingen er ønsket om å få større gjennomslagskraft overfor myndighetene. Dessuten får organisasjonen flere medlemmer, og kan yte bedre service overfor medlemmene.

- Vi samler IT-Norge, og det tror jeg er bra for bransjen, sier Scharning.

Det skal fremdeles være en frittstående interesseorganisasjon. Scharning sier det er en internasjonal trend at de gamle motsetningene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke lenger finnes i den digitale verden.

- Firmaer vurderes ut fra hvilken kompetanse de besitter, sier han.

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, har lenge ønsket å samle de mange bransjeorganisasjonene for IT og telekommunikasjon, men KDL har sagt nei. Og gjør det fortsatt.

- Vi ser ikke noen naturlig tilknytning til NHO, sier Scharning.

- KDL er ikke en arbeidsgiverorganisasjon, og ønsker heller ikke å være det. Vi ser ikke hvilke ekstragevinster dette vil tilføre våre medlemmer i forhold til den ekstra kontingenten de må ut med. Dessuten er hovedtyngden i NHO langt unna IT.

Scharning legger til at sakssamarbeid med NHO er uproblematisk.

Andre grunner til sammenslåingen er at myndighetene lenge har ønsket seg én samlet interesseorganisasjon for IT-bransjen, som de kan forholde seg til. I tillegg får den nye interesseorganisasjonen en mer landsdekkende profil. Både KDL, MFN og PROFF har regionale foreninger, og det gir en spredt struktur, sier Scharning.

- Det er lett med den nye teknologien; medlemmene kan sitte hver for seg og jobbe sammen. Men sammenslåingen er ikke endelig, Det gjenstår å se hva de ulike generalforsamlingene blir enige om, men vi har bare fått positive tilbakemeldinger så langt, avslutter han.

Til toppen