IT-bransjen trenger ikke tariffavtaler

Denne streiken er det gamle industrisamfunnets siste krampetrekning før overgangen til informasjonssamfunnet, mener IT-bransjens interesseorganisasjon IKT-Norge.

Denne streiken er det gamle industrisamfunnets siste krampetrekning før overgangen til informasjonssamfunnet, mener IT-bransjens interesseorganisasjon IKT-Norge.

IT-bransjen er ung og uorganisert. Undersøkelser viser at ansatte i IT-bransjen ikke er opptatt av tariffavtaler og stemplingsur. De får den lønnen de fortjener og synes streik er meningsløst. Det er hverken tradisjon eller behov for fagorganisasjoner i denne bransjen. Det er nesten ingen som ser verdien av det. Det er resultatet som teller. I tillegg er det ofte slik at de ansatte identifiserer seg sterkt med bedriftene og vil ikke organisere seg av frykt for å svekke bedriftens beslutningsfrihet.
Les mer om dette her:
De færreste organiserer seg i IT-bransjen

Dermed er også IT-bransjen holdt utenfor storstreiken. En av de få fagforeningene i denne bransjen, El & IT-forbundet, opplyser til digi.no at ingen av deres medlemmer er tatt ut i streik. Hvis noen av forbundets medlemmer skal streike vil det tidligst skje 16. mai.

Per Morten Hoff, generalsekretær i IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge, har gjort seg opp noen tanker omkring dette.

Det første han utbryter er at "denne streiken er det gamle industrisamfunnets siste krampetrekning før overgangen til informasjonssamfunnet!"

- Vi stiller oss undrende til denne streiken, og føler at NHO, TBL og LO er kommet i en merkelig situasjon. IT-næringen klarer seg helt fint uten tariffavtaler, og det tror jeg mange andre bransjer gjør også, sier Hoff til digi.no.

Han kaller NHO og LO for de siste dinosaurer.

Ville det for eksempel blitt streik i Visma, SuperOffice, eller Rubicon?

- Nei, sier Per Morten Hoff. - De trenger ikke tariffavtaler. De (og alle andre bedrifter i "den nye økonomien") løser lønnsforhandlingene individuelt og på en utmerket måte, mener han.

Men det er ikke til å komme fra at streiken også rammer IT-bransjen når store deler av transportnæringen er ute av drift.

Til toppen