IT-bransjen vil at staten deler ut digitalt ID-kort

IT-bransjen vil at staten skal dele ut et digitalt ID-kort til alle i Norge slik de gjør i Danmark og Finland.

IT-bransjen vil at staten skal dele ut et digitalt ID-kort til alle i Norge slik de gjør i Danmark og Finland.

For at Internett skal bli noe mer enn surfing og nettbank, arbeider mange aktører med digitale ID-er. Med et smartkort eller en programvarebasert ID-fil skal mottaker og du være sikret sikker kommunikasjon.

Men som digi.no har skrevet flere ganger tidligere, var Norge i ferd med å splitte seg i to inkompatible standarder. Den ene var Zebsign, eid av Posten og Telenor og den andre var Bank-ID, som bankene skal dele ut til sine kunder.

Les også

Men gjennom arbeidet i PKI-forum har de to aktørene blitt enige om å samarbeide. Hvordan dette skal gjøres teknisk, vil partene ta fatt på til høsten, forteller markedssjef Terje Kolnes i Zebsign til digi.no.


I PKI Forum-gruppen sitter alle de viktigste aktørene innefor feltet i Norge: Foruten BBS, Telenor og Ergo Group er også Brønnøysundregistrene, Storebrand, DnB, Norsk Tipping, Statens Lånekasse for Utdanning, PKI Consulting, Steria (tidligere Bull), Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet involvert.

I dag leverer leder av PKI-forum, Paul Chaffey, en strategirapport til næringsminister Ansgar Gabrielsen. I rapporten foreslår PKI-forum to ting, forteller Kolnes.

Den ene er at offentlig sektor kan bli en pådriver i bruken og etterspørselen av digitale ID-er. Med slike kan man sende inn og motta informasjon og søknader.

PKI-forum ønsker derfor at offentlig sektor skal bli enig internt om en felles standard så systemene laget for en etat eller kommune kan brukes mot andre.

Men PKI-forum foreslår også at staten skal påta seg en virkelig pådriver-rolle slik den har gjort i Danmark og Finland. Der planlegger staten å utstyr alle med en felles ID og dermed sparke i gang bruken, forteller Kolnes til digi.no.

Zebsign skal som én av tre levere et anbud og forslag på hvordan dette kan gjøres og løses teknisk.

Her i Norge kan det ta litt tid: Staten har ikke satt noen annen deadline enn 2005. Men i løpet av høsten er planen at det skal lages en felles standard for bruk av digital ID i offentlig sektor.

Til toppen