IT-bransjen vil ha antropologer

Flere IT-bedrifter ansetter nå antropologer som Anne Lau Revil i utvikling på funksjoner og miljø.

Flere IT-bedrifter ansetter nå antropologer som Anne Lau Revil i utvikling på funksjoner og miljø.

IT-antropolog Anne Lau Revil er fortsatt en ganske enslig svale i sitt felt her til lands. Hun har etablert seg som selvstendig næringsdrivende og har El&IT som sin største kunde.

Lau Revil har akkurat avsluttet et fem måneders forskningsprosjekt for El&IT om global outsourcing av IT sett fra Norge, med erfaringer, trender, analyser og konsekvenser. Her har hun gjennomført intervju med 34 sjefer i små, mellomstore og flernasjonale IT-selskaper i Norge.

Riktignok begynner IT-Norge så smått å snuse på antropologer, blant annet har flere amerikanske antropologer vært i feltarbeid ved Institutt for Informatikk (IFI) ved universitetet i Oslo.

I tillegg omtalte digi.no tidligere i sommer antropologer som har iverksatt et forskningsprosjekt på hvorfor kampen for friprogramvare forener så mange ulike grupper.

Det er Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) på Blindern som står bak her.

    Les også:

– Men Danmark har kommet mye lengre, forteller IT-antropolog Anne Lau Revil til digi.no.

I Danmark har faktisk etterspørselen etter antropologer i næringslivet i dag blitt så stort at det er like vanskelig å komme inn på antropologstudiet som på medisin.

Blant de danske bedrifter som i dag har enten fast ansatte antropologer eller doktorstipendiater på design av produkter og utvikling av programvare er:

 • Kommunedata,
 • Navision Software,
 • Microsoft Business Solutions,
 • Rambøll Informatikk,
 • Risø National Laboratories (research science & technology),
 • Nokia Danmark,
 • Tieto Enator og
 • Cell Network

I tillegg finnes en rekke såkalte etnografer som studerer kulturen blant folkegrupper. Her har både eBay, Fujitsu, Xerox, General Motors, HP, IBM-lotus, Intel, Kodak, Microsoft, Motorola, Samsung og Wal-Mart.

IT-næringen skiller mellom fire typer av antropologer:

 • Bedriftsantropologer – studerer arbeidsmiljøet internt, men kan også forske på produkter og funksjoner.
 • Etnografiske antropologer – ser fortrinnsvis mot forbrukermarkedet og hvilke behov de forskjellige målgrupper har.
 • Analyseantropologer – utvikler design og behov ut fra ekspertpaneler, analyser, og testgrupper.
 • Relasjonsantropologer – bygger relasjoner og kontakter mellom samarbeidspartnere.
Til toppen