- IT-bransjen vil ikke ansette «Ahmed»

Sosialantropolog Anne Kirah frykter IT-bransjen vil sakke akterut hvis de ikke ansetter utlendinger.

- IT-bransjen vil ikke ansette «Ahmed»

Sosialantropolog Anne Kirah frykter IT-bransjen vil sakke akterut hvis de ikke ansetter utlendinger.

Selv om IT-bransjen er kjent for å være en innovativ og i høyeste grad internasjonal med kontorer over hele verden, vegrer fortsatt bedrifter fra lille Norge å ansette faste IT-eksperter fra fjerne land.

Bemanningsselskapet Adecco erfarer at mange norske bedrifter synes det skummelt å hente arbeidskraft utenfor Skandinavia. Frykt for språkvansker og kulturforskjeller hindrer ansettelse av utenlandske medarbeidere.

Andre frykter at utenlandske eksperter bare vil bli i bedriften en kort periode og så ta med seg kompetansen videre.

Også sosialantropolog og psykolog Anne Kirah har gjort seg denne erfaringen. På torsdagens «BIA»-dag – «Brukerstyrt innovasjonsarena» – i regi av Forskningsrådet, fortalte hun om bedrifters frykt for å ansette «Ahmed».

Blant argumentene mot Ahmed er at han ikke kan språket.

Kirah er spesielt kjent fra sine åtte år som leder for innovasjonsprosesser i Microsoft der hun blant annet hadde en sterk påvirkning på utformingen av brukergrensesnittet i Windows XP.

Kirah, som selv vokste opp som amerikansk pike i Asia og måtte integreres i kinesiske skoler, vet hva hun snakker om når det gjelder det hun kaller: «People Centered Innovation».

Strategien er å glemme sine egne innlærte vaner og holdninger, og forsøke å se forholdene utenfra. På samme måte må IT-bedriftene forsøke å ikke henge seg for mye opp i teknologien som er kjerneproduktet, men heller tenke på hva den vanlige mannen i gata trenger for å kunne utføre sine oppgaver med IT.

Dette kan kreve forståelse ut fra globale trender. Utviklingen går mot en stadig større globalisering, der det blir helt nødvendig å bryte barrierer som kultur, språk, lokale verdiholdninger og beliggenhet. Nettopp derfor er ansettelse av Ahmed spesielt verdifullt, mener sosialantropologen.

Kirah har utviklet programmet Real People Real Data (RPRD) Program for Windows XP’s Development Cycle, der hun går igjennom de forskjellige livsykluser til folk flest.

Å utvikle brukervennlige produkter gjør man best ved å undersøke vaner til folk i deres hverdagsliv.

Innovasjon springer ut av kaos og ubehag, for det er gjennom dette man lærer seg å se ting med nye øyne, mener Kirah.

Like barn leker kanskje best, men de lærer ingenting. Tving deg selv til å møte det ukjente, og forsøk å se verdien av det, oppfordrer Kirah.

    Les også:

Til toppen