IT-bransjen vil kjempe om sexy gigantkontrakt

Sykehusledelsen i Trondheim har annonsert en monsterkontrakt IT-bransjen nok vil slåss om. For det er vanskelig å liste opp en teknologi eller dings sykehuset IKKE skal ha.

Helsebygg Midt-Norge utlyser nå en kjempekontrakt for IT-systemene på det nye sykehuset i Trondheim - et oppdrag det nok blir et solid slagsmål om. Én ting er at tidene er trange - men det er ikke så ofte det utlyses kontrakter i flere hundre-millioner-kroners-klassen.

Anbudsforespørselen går ikke ut før i august, men i en offentliggjøring i dag forteller sykehuset om et svært så attraktivt IT-prosjekt. For sykehuset skal ha alt det nyeste og beste av IKT-utstyr. Det er mulig fordi man starter opp helt fra bunnen og bygger helt nytt.

En slik kontrakt er ekstra attraktiv for en IKT-leverandør fordi man her så tydelig vil kunne vise frem hva man duger til. Og prosjektet får en høy hype-faktor; Universistetssykehuset i Trondheim skal blant annet ha trådløse tabletmaskiner, trådløse nett, IP-basert TV og digital diktering.

- Teknologisk sett er dette et av de mest interessante prosjektene i det norske markedet fremover, Paul Are Killie, ansvarlig for offentlig sektor hos IBM Norge.

Nytt universitetssykehus i Trondheim er da også et av de største landsbaserte prosjektene i Norge fremover - den totale kostnadsrammen er på over 10 milliarder kroner.

Totalvisjonen er at alt skal over på IP. Telenor la over telefontrafikken til IP i sitt nye bygg på Fornebu, men sykehuset går lengre - også TV til pasientene skal bli IP-basert. Blant annet skal sykepleiere gå rundt med trådløse tabletmaskiner for å notere og slå opp informasjon. Diktering skal foregå digitalt, alle skal bruke trådløse nett og personsøk/alarmer skal foregå digitalt.

- Vi ønsker å bygge fremtidsrettet og har tatt en del tøffe valg. Vi har derfor studert både hva Telenor har gjort og hva andre store sykehus planlegger, forteller prosjektleder Tore Indreråk til digi.no

- Innkjøp for første trinn vil ligge på 150-200 millioner kroner. Men med byggetrinn to og kontrakt for drift i åtte år, er totalen på opp mot 450 millioner kroner, forteller Indreråk til digi.no.

Og kontrakten går til en totalleverandør som så skal kjøpe inn og integrere alle bitene.

- Vi skal ha en total enterprise-anvarlig. Vi kunne ha delt opp i 25 anbud, men det gir en del ulemper. Nå får entrepenøren en større mulighet til å være kreativ og gi mest verdi for pengene, sier prosjektlederen.

Implementeringen vil gå over to år. Så vil leverandøren eventuelt få kontrakt på å drive alle systemene i åtte år.

Indreråk vil ikke kommentere hvem som er mulige tilbydere, men kontraktens størrelse reduserer listen betraktelig. digi.no antar at aktører som Telenor, Accenture, IBM, Ergo, TietoEnator, Siemens, Telenor/EDB og WM-data nok er aktuelle søkere.

Helsebygg er ikke interessert i prosjektorganisasjoner.

- Vi legger vekt på dokumentert gjennomføringsevne og at leverandøren skal leve om ti år, sier Indreråk til digi.no.

- Det blir ingen prekvalifisering. Vi tror listen over aktuelle leverandører er ganske kort. Vi skal informere interesserte aktører om kontrakten i mai fordi leveransen er såpass kompleks, vi må la leverandørene få mulighet til å planlegge og tenke, forteller han.

Her kan du lese mer om sykehusets IT-planer.

Til toppen