IT-bransjens Brustad-bu

Krangelen om skattefritak for hjemme-PC minner stadig mer om Brustad-bua, men nå er det Høyre som står for flisespikkeriet og småligheten.

Nå må vi snart bli ferdig med kranglingen om reglene for skattefritak på hjemme-PC. Det er ikke gjort så mye fremsynt på Stortinget rundt IT, men skattefritaket på hjemme-PC var lurt og fremtidsrettet. Store deler av befolkningen har takket være ordningen fått seg en PC hjemme og blitt mer komfortable med IT av den grunn - selv om den kanskje ikke brukes til så mye jobbrelatert arbeid.

Av forskjellige grunner har Finansdepartementet alltid mislikt ordningen, og ved en rekke anledninger forsøkt å stramme inn på den. Dette skjedde under første Bondevik-regjering, så under Stoltenberg-regjeringen og nå under Samarbeidsregjeringen. Nå skal nye regler utredes for å sikre at bare de som har et "tjenestlig behov" skal få skattefritak. Debatten minner mye om den såkalte Brustad-bua som ble innført for å stoppe døgnåpne matvarebutikker. Under press fra LO forsøkte Arbeiderpartiet å begrense mattyper og størrelsen på butikker som holdt åpent sent.


Dette var en ganske umulig oppgave, og det samme er reguleringen av "tjenestlig behov".

Ironisk nok er det Høyre-mannen og finansministeren Per Kristian Foss som nå skal innføre nye og dyre kontrollordninger som etter alle solemerker vil koste og hefte mer enn den sparer.

For 30 år siden kunne du sagt at alle kontorarbeidere fikk skattefritak mens alle "på gølvet" ikke fikk det. Men i dagens Norge vil du finne svært mange typer arbeidstakere som har litt behov for en hjemmemaskin. Et regelverk vil - uansett hvor finmasket det er - bli urettferdig. Hvordan skal du kontrollere om og hvor mye en ansatt bruker IT på jobben og hjemme?

Skal det bli rettferdig, burde man se på systemer som bare lar deg bruke en skattefri hjemme-maskin til "tjenestlige behov". Vi må ha filtre og sperrer for alt annet enn kontorprogramvare og en nettleser som viser nettsider som har "tjenestlig" verdi. Hva med et filter som sletter all epost som ikke skal til arbeidsgiver? Barna i huset får definitivt ikke lov å bruke maskinen. Skal ektefellen bruke maskin? Fyll ut skjema 12B-17.8 - i tre eksemplarer.

Dette blir tullete og urettferdig - uansett hva man gjør. Særlig Høyre burde heve seg over denne type meningsløs detaljstyring og gi alle et fornuftig skattefritak. Hvis tilleggsutstyr som digital-kamera er så vanskelig, så dropp det helt.

Det viktigste i denne debatten at vi alle møter mer og mer IT i samfunnet. Da er det er fordel at vi alle føler oss komfortable med teknologien - spesielt de som ikke bruker det til daglig.

Til toppen