IT-bransjens ønskeliste til den nye regjeringen

Per Morten Hoff, generalsekretær i bransjeforeningen IKT-Norge har følgende 'ønskeliste' overfor den nye regjeringen:

Per Morten Hoff, generalsekretær i bransjeforeningen IKT-Norge har følgende 'ønskeliste' overfor den nye regjeringen:

* En sterk satsing på IKT i skolen som omfatter både lærere, elever, utstyr og drift av IT-utstyr i skolene. Uten at vi får med oss den oppvoksende slekt på IT-revolusjonen vil Norge bli en B-nasjon i løpet av få år.

* Norge må snarest bringes opp på OECD-gjennomsnittet når det gjelder satsning på forskning og utvikling. Skal vi som nasjon bringes over i informasjonssamfunnet og skape ny vekst i Norge etter oljen, må den nye økonomien og de nye bedriftene stimuleres. IKT-Norge krever at programvare blir et eget fokusområde i SND (Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond) og Norges Forskningsråd.

* Den nye regjeringen må legge til rette for at Norge får konkurransedyktige betingelser når det gjelder medeierskap (opsjoner). Dette haster og Bondevik-regjeringens innspill om opsjoner må følges opp av den nye regjeringen.

* IKT-Norge ønsker også at den nye regjeringen må se nærmere på misforholdet mellom skatt på arbeidsinntekt og skatt på kapitalinntekt. Det er urimelig at arbeidsinntekter skal skattes vesentlig hardere enn kapitalinntekter. Skal Norge bringes inn i kunnskapssamfunnet kan vi ikke 'straffe' arbeiderne og bedriftene med høy skatt.

* Vi vil be regjeringen om å fremme forslag til lettelser i formueskatten for å hindre at gründerne uten annen formue enn aksjer i eget selskap må selge aksjer for å betale formueskatt.

* Det må skapes så stor liberalisering som mulig for e-handel. E-handel vil effektivisere samfunnet, gi lavere priser og høyere vekst.

* Den nye regjeringen må slippe de nye kreftene til. Det er på tide å innse at partene i arbeidslivet ikke lenger utgjør maktsenteret i den nye økonomien.

* - IKT-Norge håper å få gode relasjoner til den nye regjeringen, samtidig som vi vil være en aktiv pådriver for å få gjennom de saker vår næring er opptatt av. IKT-næringen har det travelt. Utviklingen går raskere enn i noen annen næring. Vi vil derfor sette meget høye krav til fremdrift, sier Hoff.

Les også:


IT-Norge frykter skattesmell fra Stoltenberg

Til toppen