IT-bransjens problemer - starten på en allmenn krise?

Sun sier at generell tilbakegang i USAs økonomi er årsaken til IT-bransjens problemer. I så fall er den gryende krisen sterkt selvforsterkende.

Sun sier at generell tilbakegang i USAs økonomi er årsaken til IT-bransjens problemer. I så fall er den gryende krisen sterkt selvforsterkende.

Toppsjef Scott McNealy i Sun liker ikke ubehageligheter. Derfor lot han Edward Zander (president og "chief operating officer") og økonomisjef Mike Lehman fronte presse og analytikere når de dårlige resultatene ble lagt fram sist torsdag.

Sun legger skylda på problemer i den amerikanske økonomien. Zander siteres med uttalelser av typen: "Tro meg, det er USAs økonomi. Det er hovedfaktoren."

Han forklarte at store selskaper - kunder - plutselig har skåret kraftig ned på IT-investeringer.

"Jeg vet ikke om jeg kan komme på noe så plutselig og så omfattende i hele min karriere." Det dreier seg ikke bare om at "dotcom" er borte og at teleselskapene holder igjen. "Virkeligheten som fanget oss i desember, og som fortsatte i januar og februar, var de store amerikanske konsernene."

Han understreket at dette - inntil videre - gjelder USA. I Europa og Asia går omsetningen som budsjettert.

Lehman gikk enda lenger enn Zander, og uttalte selve fyordet "US recession". "Det vi og andre i bransjen står overfor, er et økonomisk tilbakeslag i USA:

"Vi har aldri før sett en tilsvarende omfattende og plutselig endring i den helhetlige etterspørselen i USA som den vi er vitne til i dag."

Det heter at denne ene faktoren overskygger alle andre forhold som bidrar til Suns problemer. Selskapet avviser at distribusjonskanalene er nedlesset med resirkulert utstyr fra falne dotcommere - gjerne i originalemballasjen - men innrømmer at etterspørselen etter Ultra Sparc III-maskiner er større enn produksjonskapasiteten.

Suns forklaring på IT-leverandørenes problemer, bør ses i sammenheng med hvilken rolle IT-investeringer spiller i den moderne økonomien.

Database-, infrastruktur- og økonomisystemleverandøren Oracle har utdypet det entydige budskapet om hvilken rolle IT-investeringer spiller i vår tid. Det dreier seg ikke barer om å hevde seg i konkurransen med selvbetjent e-handel og avanserte kundehåndteringssystemer. Det dreier seg også om å skjære ned på IT-kostnadene - mens man bygger den nye infrastrukturen.

Oracle taler av egen erfaring. Alle selskapets kunder er nettkunder. All informasjon om alle kunder er samlet i én sentral database og distribuert til alle i organisasjonen som har med kunder å gjøre. To e-postservere håndterer all e-post til flere titalls tusener interne brukere. Oracle er ikke bare blitt en kløpper i Internett og e-handel, og lagt konkurrentene langt bak seg. Selskapet har samtidig spart en milliard dollar, og regner med å spare minst én milliard til etter hvert som det tar mer og mer av sin egen medisin.

Dersom det er riktig at store amerikanske bedrifter utsetter IT-investeringer for å spare penger, vil den faktiske virkningen av dette sparetiltaket være økte utgifter på lengre sikt - og redusert anledning til å ta igjen det tapte ved en senere anledning, fordi man vil henge etter i konkurransen. Det er den nye varianten av å vente med å reparere lekkasjen i kjelleren, og spare seg til fant.

Sparetiltakene slår kraftig tilbake mot IT-industrien, som er avhengig av at andre investerer for hente inn sine utviklingskostnader.

Hvis Suns forklaring er korrekt, er problemene i den amerikanske IT-industrien et forsmak på et allment og selvforsterkende tilbakefall i hele den amerikanske økonomien.

Hvis Oracles resonnement er korrekt, vil de som våger og har evne til å gå mot strømmen, stå klare til å høste eventyrlige gevinster på bekostning av sine konkurrenter.

Hvis europeiske selskaper griper anledningen - et forestående gjennombrudd i Europa var også tema på Oracle AppsWorld i Paris - kan denne delen av verden vise at mobilbølgen er et første skritt til et mer varig og mer dyptgripende forsprang, foran det som i dag stadig fortoner seg som verdens uangripelige økonomiske stormakt.

Til toppen