IT Broker overtar WM-Data i Stavanger

IT Broker overtar WM-Data Stavanger sitt Axapta team

IT Broker AS har i dag overtatt kjerneteamet fra WM-Data sin Microsoft Axapta satsing i Stavanger. Daglig leder Per Helge Svensson gir uttrykk for stor tilfredshet med at IT Broker har skaffet til veie et slikt samlet og kompetent team rundt Microsoft Axapta. Det er i tråd med IT Broker sin strategi å kunne levere og drifte standardiserte ERP og CRM løsninger.

– Vårt mål er at IT Broker skal være en stor nasjonal aktør innen ERP, CRM og IT drift, skriver selskapet i en melding.

IT Broker har erfaring fra ERP prosjekter, og er i dag ansvarlig for å implementere Axapta hos en stor internasjonal aktør. IT Broker opplyser at de vil gjøre det som er mulig for at kundene til WM-Data ikke blir skadelidende når satsingen i Stavanger legges ned.

Flere kunder har valgt å outsource hele IT funksjonen til IT Broker, og selskapet drifter i dag over 1500 brukere på sin moderne datasentralen i Stavanger.

IT Broker eies av Rogaland Investering, Rugland Investering, InterVest og de ansatte. Selskapet ble etablert i 1999, og har et en flott utvikling. Omsetningen ble doblet fra 2002 til 2003, og endte på 23 MNOK med et resultat på ca. 1 MNOK. Selskapet består nå av 25 dyktige medarbeidere.

Til toppen