IT-budsjetter ned i første kvartal

En global undersøkelse av 900 IT-sjefer viser betinget optimisme for resten av 2009.

IT-budsjetter ned i første kvartal

En global undersøkelse av 900 IT-sjefer viser betinget optimisme for resten av 2009.

I tidsrommet 1. mars til 30. april innhentet analyseselskapet Gartner tilbakemeldinger om endringer i IT-budsjetter for 2009 fra 900 IT-sjefer. Respondentene skal være representative i forhold til geografi, bedriftsstørrelse og bransjer. Resultatene av undersøkelsen er sammenliknbare med en tilsvarende sondering som Gartner gjennomførte blant 1500 IT-sjefer i perioden september til desember 2008.

Respondentene i vårens undersøkelse rår over IT-budsjetter på til sammen 77 milliarder dollar.

Det gikk fram av undersøkelsen i fjor høst at IT-budsjettene for 2009 lå i snitt bare 0,16 prosent over budsjettene for 2008.

I vår meldte 42 prosent at de var blitt pålagt å justere budsjettene sine nedover. 54 prosent sa de ikke hadde revidert budsjettene, mens 4 prosent fortalte at deres budsjetter var justert oppover.

Den samlede nedjusteringen innebærer at IT-budsjettene totalt sett er redusert med 4,7 prosent. 90 prosent av selskapene som reduserte IT-budsjettene tok ut hele reduksjonen i første halvår.

Det skulle innebære at det ikke er aktuelt med ytterligere budsjettkutt: Det ble bekreftet gjennom tilleggsspørsmål i vårens undersøkelse. Samtidig har mange reserveplaner, både i tilfelle det skulle bli aktuelt med ytterligere reduksjoner, og i tilfelle det trengs en opptrapping.

Konsensus blant IT-sjefer er at økonomien vil være på bedringens vei en gang mellom første og tredje kvartal neste år.

De som reduserer budsjettene, gjør det i hovedsak ved å nedbemanne, og ved å reforhandle kontrakter med leverandører. Det gjøres mindre bruk av konsulenter, og kapitalutlegg utsettes.

    Les også:

Til toppen