IT-Byen Steinkjer kutter IT-utdanning

Høgskolen i Nord-Trøndelag har nå besluttet å redusere antall studenter på IT-utdanningen med 25 prosent fra høsten. Studieleder Hugo Nordseth vil ikke ta opp flere studenter uten å få mer penger til disposisjon.

Høgskolen i Nord-Trøndelag har nå besluttet å redusere antall studenter på IT-utdanningen med 25 prosent fra høsten. Studieleder Hugo Nordseth vil ikke ta opp flere studenter uten å få mer penger til disposisjon.

Trønderavisa skriver at problemstillingen dreier seg om en intern pengekrangel ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Det tre-årige IT-studiet skal etter planen ta opp 30 studenter. De to siste årene har antallet blitt økt til 40 for å dekke noe av etterspørselen etter IT-studieplasser.

Siden mange av de andre studiene ved HiNT går med ledige studieplasser, fyller skolen på med IT-studenter. Studieleder Hugo Nordseth sier dette går ut over forskning og utvikling blant de ansatte på IT-fagene, og vil ikke ta inn flere studenter før studiet får bevilgninger som kan betale for disse plassene.

- Vi sitter midt i en by som satser sterkt på IT, og utnytter ikke det at vi er et av få studium i Steinkjer som har ventelister for å komme inn, sier Nordseth til Trønderavisa.

Hadde studentmåltallet på studiet vært 40 i stedet for 30, ville IT-fagene fått nærmere 160.000 kroner mer pr årstrinn fra HiNT. Noe av årsaken til at skolen ikke vil øke opptaket på IT-utdanningene er at de da må ta midler fra andre studier, skriver TA.

Høgskolestyret har vedtatt at det også neste år skal være 30 IT-studieplasser.

IT-Byen Steinkjer, en organisasjon som ble etablert i fjor sommer, skal i seks år fremover få tilført et årlig tosifret millionbeløp finansiert av staten, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Steinkjer kommune.

Trønderavisas nettutgave skriver at arbeidet hittil har vært en suksess. Ni IT-bedrifter har etablert seg i Steinkjer siden april i år, og mellom 70 og 90 nye IT-arbeidsplasser har blitt skapt på disse månedene.

Daglig leder i Steinkjer Næringsselskap (selskapet IT-byen Steinkjer er underlagt), Torbjørn Wekre, sier til TA at videre suksess i stor grad avhenger av HiNT sin vilje til å satse på IT-utdanning. Han er skuffet over at Høgskolen har besluttet å redusere antall IT-studieplasser neste skoleår, og mener det må skapes et tettere samarbeid mellom Steinkjer Næringsselskap og HiNT dersom målet om å skape 200 nye IT-arbeidsplasser i kommunen de neste tre årene skal nås.

Til toppen