IT-byen Steinkjer tildelt fire millioner offentlige kroner

Kommunalminister Odd Roger Enoksen har vært i Steinkjer og bladd opp 5,5 millioner i omstillingsmidler. Kommune og fylkeskommune blar opp tilsvarende, og fire av de 11 millionene går til IT-byen, forteller prosjektleder Erik Schøning til digi.no.

Kommunalminister Odd Roger Enoksen har vært i Steinkjer og bladd opp 5,5 millioner i omstillingsmidler. Kommune og fylkeskommune blar opp tilsvarende, og fire av de 11 millionene går til IT-byen, forteller prosjektleder Erik Schøning til digi.no.

Steinkjer fikk formell omstillingsstatus av Kommunal- og regionaldepartementet 1. oktober i fjor, på bakgrunn av en rapport som viste at kommunen ville miste over 600 arbeidsplasser innen 2010 uten spesielle tiltak, blant annet som følge av at Forsvaret la ned Steinkjersannan.

Før statusen ble innvilget, hadde både kommune og næringsliv innledet et samarbeid for å snu utviklingen. Et sentralt tiltak var etableringen av prosjektet IT-byen Steinkjer (se peker til prosjektet og til artikkelen "Telenor legger grunnstein i 'IT-byen Steinkjer'", nedenfor). Prosjektet har allerede gitt 70 nye IT-arbeidsplasser i år og rimelige datakurs til 8000 husstander i byen.

- Omstillingsprosjektet for Steinkjer vil få et programområde for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og IT-byen Steinkjer vil i praksis bli dette programområdet, sier Schøning. - At vi får fire millioner kroner betyr en styrking både kompetansemessig og finansielt.

IT-byen har hittil brukt rundt to millioner kroner.

- Vi har en stor prosjektportefølge. Det er mange selskaper som kunne tenke seg å gjøre noe. Nå kan vi skape masse aktiviteter og sette det hele i sammenheng med Steinkjers arbeid innen næringsutvikling.

Schøning understreker at nye prosjekter i stor grad vil finansieres privat.

De 70 nye arbeidsplassene hittil skyldes dels at flere Trondheim-selskaper har etablert virksomhet i kommunen, dels at Steinkjers egne IT-selskaper, blant dem DataPower, har utvidet. Dessuten har svenske DigiDoc valgt å plassere sitt norgeskontor i Steinkjer, og Arbeidsmarkedsetaten har vedtatt å etablere et brukerstøttesenter. Ellers har Telenor bidratt med flere IT-arbeidsplasser.


- Alle disse arbeidsplassene er sikre, selv om flere ikke kommer før i tredje eller fjerde kvartal i år, understreker Schøning.

For å sikre at tørken på IT-kompetanse ikke rammer lokalt, er det satt i gang tiltak for å kartlegge utflytteres IT-kompetanse og for å gjøre det lettere for ungdom å søke tilbake til kommunen etter endt utdanning. En undersøkelse tidligere i år viste at 57 av 80 spurte IT-utdannede utflyttere kunne tenke seg å flytte tilbake hvis forholdene ble lagt til redde. Prosjektet "Steinkjer-rekrutten" skal gjøre det enkelt for utflytterne å orientere seg lokalt.

- Den lokale høgskolen utdanner 50 til 60 IT-kandidater i året. Utfordringen er å få tungvekterne hit, de som har hovedfag eller sivilingeniørutdnning og noen års erfaring. Vi har initiert et samarbeid med NTNU for internasjonale nettverk mot Skandinavia, Øst-Europa, Israel og India, forteller Schøning.

Til toppen