IT-debatt i januar

Om Stortingets timeplan holder stikk skal IT-debatten i Stortinget holdes 28. januar 1997. Planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas innleder om informasjonsteknologiske utfordringer i forkant den 23. januar.

Om Stortingets timeplan holder stikk skal IT-debatten i Stortinget holdes 28. januar 1997. Planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas innleder om informasjonsteknologiske utfordringer i forkant den 23. januar.

Opprinnelig var IT-debatten fastsatt til 28. november, men statsministerskiftet utsatte både redgjørelse og debatt. Statsministeren har overlatt regjeringens innledning om informasjonsteknologiske utfordringer til den ferskeste av alle statsråder, Bendik Rugaas. Rugaas har tidligere blitt intervjuet av digi:tele, og da slo Rugaas fast at IT ikke bare var ønskelig men også nødvendig.

IT-debatten slås sammen med interpellasjonen som Erik Solheim (SV) leverte inn tidligere i år i forbindelse med regjeringens "Bit for bit"-rapport.

Rugaas redgjørelse vil etter all sannsynlighet bli en oppfølging av Stortingsinnstilling nummer 148, der regjeringen blir bedt om å "etablere en ordning med redegjørelser for Stortinget om teknologiske og informasjonsteknologiske utfordringer og problemstillinger".

Blant annet i Danmark fungerer i dag en slik ordning med gjevnlige tilbakemeldinger etter danskenes egen IT-melding "Info-samfundet år 2000".

Erik Solheim beskylder i sin interpellasjon regjeringens "Bit for bit"-rapport blant annet for å være for "teknokratisk".

Til toppen