IT demper inflasjonen

Økt global konkurranse gir lav inflasjon vel inn i år-2000 som følge av spredningen av IT og Internett, spår den britiske økonomen, David Owen. Han tror at IT-spredningen vil øke forskjellen mellom fattige og rike - individer og nasjoner.

Økt global konkurranse gir lav inflasjon vel inn i år-2000 som følge av spredningen av IT og Internett, spår den britiske økonomen, David Owen. Han tror at IT-spredningen vil øke forskjellen mellom fattige og rike - individer og nasjoner.

I henhold til en artikkel i Financial Times, spår David Owen, økonom hos Dresdner Kleinworth Benson (DKB) - en investeringsbank i London, at spredningen av informasjonsteknologi og Internett vil føre til økt global konkurranse og dermed lav inflasjon vel inn i det neste år-tusen. Owen mener at obligasjonsmarkedet vil bli en av vinnerne som følge av den lave inflasjonen.

Nedgangen i priser på IT er selv med på å dempe inflasjonen, men det er de indirekte effektene som monner. IT og Internett skaper global handel hvor priser tenderer mot det laveste nivået. Internett gir kundene større valgmuligheter, og høyprisbutikker blir nødt til å justere sitt prisnivå, melder Owen i sin rapport, Implications of the Information Age. Stadig mer produksjon vil bli flyttet dit hvor det er billigst å produsere.

Høytbetalte individer risikerer å miste jobben, hvis tjenestene de lever av kan utføres av billig programvare. Akkurat som under den industrielle revolusjonen, øker IT produktiviteten og derved nasjoners kapital, ikke minst intellektuell kapital. Smarte individer som behersker ny teknologi vinner i arbeidsmarkedet fordi bedrifter og organisasjoner ansetter hjernekraft, ikke håndkraft. Vi vil få økt forskjell mellom vinnerne, de teknologikyndige, og taperne, dem som ikke behersker IT. Den samme tendensen vil gjøre seg gjeldende mellom nasjoner, hvor land som ikke har tilstrekkelig teknologisk infrastruktur eller velutdannet, fleksibel arbeidsstyrke, vil bli liggende enda lenger etter teknologinasjonene.

(Denne journalisten blir nødt til å jobbe hardere hvis han ikke ønsker å bli byttet ut med en smart og billig nyhetsagent.)

Til toppen