IT-direktør slakter direktorat i brev: De mangler både utvikler- og domenekompetanse

Er bekymret for fremtidens IT-løsninger.

IT-direktør slakter direktorat i brev: De mangler både utvikler- og domenekompetanse
Høgskolen i Sørøst-Norge er en norsk statlig høgskole som ble opprettet 1. januar 2016 etter en sammenslåing av Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Her fra campus i Drammen. Foto: USN

Universitetet i Sør-Norge (USN) stiller spørsmål ved innkjøpskompetansen til direktoratet for IKT og fellestjenester i forskning og høyere utdanning

;