- IT-direktoratet grovt underbudsjettert

Fornyingsministeren Heidi Grande Røys hudflettes av eget direktorat, for ikke å bevilge nok penger.

- IT-direktoratet grovt underbudsjettert

Fornyingsministeren Heidi Grande Røys hudflettes av eget direktorat, for ikke å bevilge nok penger.

Ved årskiftet ble Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) lansert av fornyingsminister Heidi Grande Røys. Samtidig slo hun fast at det nye IT-direktoratet skulle bli «et viktig redskap for å styrke regjeringens arbeid med IKT og fornying».

Det var altså ingenting i veien med statsrådens ambisjoner, men i et brev fra DIFIs egne ansatte som digi.no har fått tilgang til gjennom postjournalen, skriver de at direktoratet vil få problemer fordi det ikke er satt av nok penger.

- DIFI er grovt underbudsjettert. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har sviktet i sine fødselsforberedelser, skriver de ansatte i et brev adressert direkte til sin egen statsråd.

Et direktorat på rundt hundre ansatte trenger en administrasjon, driftsmidler og midler til kompetanseutvikling. Dette er det faktisk ikke tatt høyde for.

Brevet er underskrevet av de ansattes representanter i fagforeningene NTL DIFI, YS DIFI og Akademikerne DIFI.

    Les også:

Som eksempel på dette trekker de frem overføringen av E-handelssekretariatet. Her fulgte det med lønnsmidler, men de ansatte er frustrert over at midler til arbeidsgiveravgift eller feriepenger ikke var tatt med.

Videre skriver de at Statskonsult i sin AS-periode hadde skåret ned på alle utgifter for å gå i balanse. "Takken" for dette, skriver de, var at dette minimumsbudsjettet ble utgangspunktet for budsjettet for direktoratet. Når det gjelder overføringen av midler for Norge.no, hevder de at det ikke justert for lønns- og prisutvikling.

En sammenslåing som også omfatter et tidligere aksjeselskap gjør det nødvendig å ta i bruk nye systemer, blant annet for tidsregistrering, lønn, regnskap og arkiv-/dokumentsystem. Det tildelte budsjettet rekker ikke langt her.

Heller ikke prosjektene som IT-direktoratet er tiltenkt å utføre i 2008 og neste år har fått tilført nødvendige midlene, skriver de ansatte.

Det nye direktoratet omfatter enheter på ulike geografiske steder, og derfor er det ekstra viktig med omstillingsmidler for å kunne integrere de opprinnelige delene. De ansatte skriver at de ikke kommer utenom ekstra reiseutgifter selv om de utnytter teknologien maksimalt. Heller ikke dette skal det være tatt høyde for.

De ansatte stiller spørsmålstegn ved hvordan statsråden har tenkt at direktoratet skal klare å innfra de store forventningene omverdenen har til nyttårsbarnet.

- Vi klarer ikke ansatte nok folk, vi har ikke nok midler til selv nødvendige administrative systemer, og vi kan ikke arbeide systematisk med organisasjonsutvikling. Det blir vanskelig å beholde motivasjonen hvis det ikke tas grep for å bedre situasjonen, skriver de.

Til toppen