IT-eksperter går til nettverkskrig

Forsvaret oppretter ny avdeling.

IT-eksperter går til nettverkskrig

Forsvaret oppretter ny avdeling.

Forsvarets kompetansesenter KKIS (informasjonssystemer for å drive kommando- og kontroll) vil bygge opp en egen avdeling med kapasitet på nettverksoperasjoner. Avdelingen har fått navnet CNO (computer network operations).

- Verden har blitt mer teknologisk og vi må forvente at digital krigføring tiltar i styrke. Forsvaret skal derfor bygge opp en kompetanse på å håndtere militære operasjoner i datanettverket, sier informasjonsleder i Forsvarets Kompetansesenter, Hilde Lindboe til digi.no.

Det søkes både etter rådgivende ingeniører og forskere til avdelingen. Lindboe kan ikke røpe hvor mange som skal jobbe med nettverkskrigføring av sikkerhetshensyn.

Typiske angrep kan være hacking av kartdata. På norske nettsteder i dag finnes tredimensjonale framstillinger av bygninger både av slottet og Rådhuset, veier, hoteller og spisesteder som gjør det enkelt for terrorister å måle lengde og areal.

Karttjenesten Google Earth var blant annet direkte årsaken til angrepet mot britiske tropper i Irak-krigen. Den britiske hæren fant utskrifter fra Google Earth med satellittbilder over bygningene inne på de britiske basene.

- Hensikten med den nye CNO-avdelingen er å utnytte og påvirke en motstanders informasjon eksempelvis ved å penetrere og kontrollere utvalgte nettverk hos en motstander.

- CNO er et militært virkemiddel på linje med for eksempel et jagerfly eller en fregatt. Kapasiteten vi nå jobber med å bygge opp, og som vi for tiden utlyser ledige stillinger innenfor, skal kunne brukes til å forsvare norske interesser og støtte norske militære operasjoner dersom norske myndigheter beslutter at de ønsker å gjøre bruk av en slik kapasitet, sier hun.

Nettverk er stadig viktigere ikke bare for datautveksling men også transport, finansinstitusjoner og kommunikasjon. Angrep som setter nettverk ute av spill blir i dag brukt som en del av en politisk nettsabotasje.

Et godt eksempel har vi fra konflikten i Midt-Østen i krigen mellom Israel og Hamas. Få dager etter Israel satte igang sine militære luftangrep mot Gaza var over 300 israelske nettsteder hacket.

De berørte nettstedene skal angivelig ha fått innholdet erstattet med anti-israelske og anti-amerikanske meldinger.

I takt med utviklingen vil informasjon tilgjengelig i nettverk være en sårbar ressurs for Forsvaret og for angrep og forsøk på sabotasje.

    Les også:

Til toppen