IT-elite ut mot oljesandledning

Apple, Facebook, Google og Oracle gjør felles sak mot «Keystone XL».

IT-elite ut mot oljesandledning
Styreleder i Google, Eric Schmidt, er blant dem som anfører både økonomiske og klimaargumenter mot oljesandledningen. Bilde: Prashanth Vishwanathan/Bloomberg/Getty Images/All Over Press

Foreningen Environmental Entrepreneurs (E2) sendte 7. mars et brev til USAs utenriksminister John Kerry for å be ham avvise prosjektet Keystone XL, en rørledning for å frakte råolje fra oljesandanlegg i den kanadiske provinsen Alberta til Houston i Texas. Brevet ble offentliggjort 1. april.

Brevet er underskrevet av over 200 gründere og næringslivsledere. Blant dem er representanter for Apple (ved handelsdirektør Jim Patton), Facebook (ved «bærekraftguru» Bill Weihl), Google (ved styreleder Eric Schmidt) og Oracle (ved arkitekt Mike Ubell). Listen omfatter også flere investeringsselskap, blant dem Angel VC og Birch Tree Capital, og banker som Credit Suisse First Boston.

Obama-administrasjonen har bedt USAs næringsliv om innspill i den pågående prosessen der det skal avgjøres om oljesandledningen er i nasjonens interesse.

I brevet heter det at Keystone XL ikke er i USAs interesse.

– Oljeledningen Keystone XL er en langsiktig investering i oljesand, et av planetens mest karbon- og vannintensive drivstoffer. Oljeledningen vil øke karbonforurensningen og tilhørende kostnader, og undergrave USAs forpliktelse til å gå over til ren, bærekraftig og lavkarbonenergi, heter det i brevet.

Utvidelsen av Keystone-ledningen, kjent som Keystone XL, er den prikkede linjen på kartet.
Utvidelsen av Keystone-ledningen, kjent som Keystone XL, er den prikkede linjen på kartet. Bilde: US State Department

Brevet ble offentliggjort samtidig med en ny rapport fra IPCC, det internasjonale for klimaendring, med særdeles kraftige advarsler om hva global oppvarming vil medføre.

Utenom klimaendring, anfører brevet en rekke økonomiske argumenter mot å bygge oljesandledningen. Underskriverne mener at ledningen vil spille en viktig rolle i å skape «enorm framtidig skade på vår økonomi», samtidig som den bare fører til en nettotilvekst på 35 permanente arbeidsplasser.

Det vises til analyser utført i regi av USAs utenriksdepartement, som går ut på at rørledningen vil tilføre 1,4 milliarder tonn karbonforurensning over 50 år, og at dette vil medføre nære 100 milliarder dollar i økte kostnader for USAs innbyggere, næringsliv og skattebetalere.

Det vises videre til at oljesandindustrien ser på rørledningen som livsviktig for sine utvidelsesplaner, og at disse vil måtte bremses dersom ledningen ikke bygges.

Det er, ifølge Businessweek, kjent at det er motstand mot Keystone XL også helt øverst i Obama-administrasjonen.

Flere innen USAs IT-elite har prosjekter for å sørge for kun fornybar energi til sine datasentraler, og for å oppnå status som «nullutslippsbedrifter».

Les mer om: