IT-Extreme - den nye generasjonen IT-skole

Problemet ved de fleste IT-utdanninger er at man ved endt skolegang har lite eller ingen jobberfaring. Løsningen på problemet? Dra til Skien!

De fleste IT-studenter vil ved endt skolegang få merke konsekvensene av at man har lite eller ingen jobberfaring. Bransjen søker kompetanse blant mennesker som både har utdanning og erfaring - dermed blir mange stående i en 'catch-22-situasjon' når man har endt sine studier og skal søke jobb: Man har alle papirer i orden, men med null jobberfaring blir det uhyggelig vanskelig å få en jobb som matcher kunnskapen man har tilegnet seg.

Uansett hva du gjør blir det feil.

Skulle du velge å gå andre veien og finne en "entry level-jobb" i stedet for utdanning, vil du ha en del erfaring etter et par år, men ingen utdanning eller papirer som sier klart fra hva du kunnskapsmessig er god for.

Catch-22 igjen.

Det er vanskelig å tilegne seg god utdanning med gode papirer og samtidig opparbeide seg reéll arbeidserfaring. I min forrige artikkel anbefalte jeg å skaffe en praksisplass om det var mulig, for å få litt erfaring. Det som kan være en ulempe med en slik praksisplass er at det ofte kan være vanskelig å få erfaring fra det fagfeltet man utdanner seg i. Om man får det, er det selvsagt gull verdt.

Men det finnes håp.

IT-Extreme er et helt nytt skole-prosjekt som er på full fart inn i skolelandskapet: Konseptet er så annerledes, og så ambisiøst at det mangler sidestykke. Skolen opplever søkere fra andre land som også vil være med. Skolen holder til i Skien og drives av et lite knippe meget dyktige mennesker.


Ved skolen kan man ta fulle skoleår som kan minne om tilbud andre IT-skoler tillbyr, og i tillegg også modulbaserte studier der du selv setter sammen moduler med fagområder du vil implementere i din IT-kompetanse. Så langt er det ikke så mye som høres nytt og fantastisk ut, så hva er det så som gjør at jeg vil kalle dette starten på en ny æra innen IT-utdanning?

Skolen bruker kun MCT-sertifiserte lærere, som er blant Norges høyest sertifiserte innen Microsoft til sine Microsoft-kurs. IT-Extreme har valgt MOC-kurs som kursmateriale. Dette er dyrt, og for å kunne holde kurs med dette må instruktøren være MCT-sertifisert. Det er derfor man sjelden ser MOC-kurs hos andre IT-skoler.

IT-Extreme tilbyr 1152 undervisningstimer i året, noe som er langt over det man finner andre steder. Det er lagt opp masse tid til jobbing med caser i undervisningstiden og det føres fravær som selvsagt kommer på vitnemålet ved endt studium. Å ta sertifiseringene underveis i kurset er et krav, og vitnemålet vil vise det tydelig dersom man ikke har fullført og bestått innholdet i kurset.

Undervisningsmiljøet er helt unikt lagt opp og rettet med direkte fokus på arbeidserfaring og 'catch-22-situasjoner'. I hvert klasserom settes studentene opp som om de var i en liten bedrift, og de har driftsansvaret for denne bedriften gjennom hele skoleåret. Man sitter ikke på rekke og rad og følger med på storskjerm, men man arbeider i grupper og jobber i team hele skoleåret. Det er ofte et problem at skoler har utdaterte arbeidstasjoner som gjør det trått å kjøre opp Advanced servere og andre tunge systemer. Dette er blitt løst ved at Dell har gått inn og sponser elevene med gode priser på det siste innen Laptop-Teknologi - det vil si 2GHz laptops med Cisco-Aeronet netverkskort. Skolens klasserom har trådløse nettverk av siste teknologi som gjør det lettvint for studentene å forflytte seg med alt arbeid de har "under armen". Hvert eneste klasserom har egen dedikert ADSL linje og et skap med Rackservere

Racket består av:

  • Tandberg streamer med Veritas backupserver
  • 1 Brannmur dette vil være microsoft nye ISA server (med Web server)
  • Exchange Server
  • SQL server
  • 2 Domene Controllere - Fil og printservere
  • 1 boks med RAID 1 og 5 med hotswapping
  • Cisco 2600 ruter
  • Cisco CAT 2900
  • 3 rackservere fra Dell.

I et slikt rack er det muligheter for å kjøre det aller meste av løsninger studentene vil komme borti når de skal ut i markedet og jobbe. Studentene må sette opp løsninger som blant annet DNS, RAS, VPN, Cisco-Routing, brannmurer, ISDN, backup, antivirus, trådløse systemer og mye mye mer.

Klassene har videre et eget IP-scope med domener slik at webløsninger vil implementert i studiene og driftingen av webserveren vil være studentenes oppgave. Alt dette har klassen alene ansvar for å drifte og utvikle.

Skolen legger opp caser der klasserommet brukes som arbeidsområde, og klassen jobber sammen i grupper for å løse problemer og sammen tilegne seg mer kunnskap.

Intruktørene ved IT-Extreme legger kjepper i hjulene for klassen hele tiden, med mailbomber, virus, DoS-angrep med mer. På denne måten har klassen nok å holde fingrene i når det gjelder drifting av systemene de selv setter opp. Studentene får med andre ord mulighet til å skaffe seg god erfaring på et meget relevant nivå, før man skal selv inn i markedet og søke jobb.

Skolen tilbyr i tillegg bedrifter å leie inn studentkonsulenter til en rimelig penge der ledelsen ved skolen selv står som backup og ansvarlige for konsulentoppdragene som utføres. Det vil si at studentene etter hvert som de når bestemte kunnskapsnivåer, vil få muligheten til å jobbe som konsulent og dermed få reell arbeidserfaring underveis i studiene!

Alle pengene studentkonsulentene tjener, går tilbake til studentene selv, og er med å utvikle et positivt miljø som oppfordrer til målrettethet.

Dette begynner kanskje å se relativt 'Extremt' ut, og det med rette. Man har ikke sett noe liknende i Norge før, og dette er heller ikke en skole der "alle kan bli med". Det gjelder å ha fokus og være tent. IT er en bransje for den kresne, og det har virkelig IT-Extreme tatt på alvor.

Les også:

Daglig leder ved IT-Extreme, Hans Uleberg, sier til digi.no at de har dratt veksler på erfaringer fra andre skolesatsinger for å skreddersy et studieopplegg som passer bedre for dagens marked:

- Vi som driver IT-Extreme har lenge jobbet som instruktører ved Næringsakademiet og IT-Akademiet. Vi har dermed førstehånds kjennskap til hva som mangler ved IT-skolene og vi trekker denne kunnskapen inn i denne nye skolen. Dette er en skole "fine-tuned" på problemområdene de andre skolene har. Vi har inntakskrav, og kommer ikke til å sette folk med liten kunnskap i et kurs som krever mye kunnskap, og vice versa. I tillegg har vi tung kompetanse og erfaring fra prosjekter med store bedrifter som Tomra Systems, Midas Data, Europa-kommisjonen, med flere. Vi garanterer MCT-sertifiserte intruktører og tillbyr kun det beste til en meget konkuransedyktig pris. Alt dette sammen med med det faktum at vi er norges første skole som tillbyr Microsoft .NET-utdanning, gjør at vi trygt kan si vi har fokusert utelukkende på kvalitet. Gulroten for studentene er jo selvsagt måten klasserommene er satt opp, prisene, og antall undervisningstimer, sier Uleberg.

Etter å ha gått igjennom IT-Extreme sitt utdanningstilbud mener jeg at dette er et "rått" konsept, og tror dette vil komme til å legge press på andre IT-skoler til å forbedre seg.

Personlig erfaring tillater meg å si at jeg vet hvor tøft det er å komme rett fra skolen uten særlig erfaring. Med et slikt opplegg som dette er man mye bedre rustet en om man kun har eksamenspapirene i hånd.

Om du som nyutdannet IT-student kan vise papirer på at du også har erfaring med caser som innebefatter de teknologiene bedriften du søker jobb hos ønsker - ja, så sier det seg selv at det blir lettere. Og når man kan skilte med erfaring som konsulent og vise til hva dette innebefatter, er det enda bedre.

IT-Extreme har etter mitt syn kommet nærmere en løsning på catch-22-problematikken for nyutdannede i IT-bransjen.

Les mer om: