IT Factory blir A-Vision

I 1999 ble IT Factory AS etablert i Norge for å distribuere Notes/Domino-applikasjoner fra det danske IT Factory. Nå skifter den norske avleggeren navn.

I 1999 ble IT Factory AS etablert i Norge for å distribuere Notes/Domino-applikasjoner fra det danske IT Factory. Nå skifter den norske avleggeren navn.

- Det nye navnet blir A-Vision, opplyser daglig leder Erik Bakken i en pressemelding.

Hovedårsaken til navnebyttet er at norske IT Factory er blitt heleid av norske interesser og den tette juridiske bindingen med danske IT Factory har opphørt. Selskapene vil riktignok samarbeide tett også i tiden som kommer, blant annet på grunn av felles interesser i produkter, samarbeidspartnere og i kundebase, men den norske virksomheten ønsker samtidig å utvide sin teknologiske plattform ved å knytte nye miljøer tettere til oss enn tidligere.

- Med denne ”fisjonen” har partene større valgfrihet med tanke på distribusjonskanaler og for nye muligheter og teknologier, sier Bakken.

"Nye" A-Vision har Notes/Domino-kunder i en rekke store bedrifter og offentlige etater som har behov for dokumenthåndtering tett integrert med e-postsystemer. En annen viktig målgruppe er SMB-bedrifter som har behov for applikasjoner for CRM, prosjektledelse, kvalitetsstyring (ISO 9000), personalsystemer, bedriftsportaler og Internett/intranett-løsninger.

Sintef eier i overkant av 33 prosent av aksjene i A-Vision gjennom sventureselskapet Sinvent Venture, resten eies av de ansatte.

Nylig overtok A-Vision eierskapet og ansvaret for videreutviklingen av de Notes-baserte kvalitetsstyringsmodulene i QMA fra svenske Sigma.

- Sammen med Sigma vil vi i løpet av våren komme med en "statement of direction" for produktet ut år 2004. Det vil komme en ny versjon i høst - QMA Next - og en ny versjon i annet kvartal neste år, opplyser Bakken som nå ansetter to nye personer som skal arbeide med systemutvikling og salg. Dermed teller staben i alt 12 personer.

Til toppen