IT Factory gjør ASP-ere til skreddere

- Vi gir ASP-ere muligheten til å tilpasse standardapplikasjoner også til mindre kunders spesielle behov, sier Europa-sjef David Brown i IT Factory som leverer Notes-baserte utviklingsverktøy og applikasjoner.

- Vi gir ASP-ere muligheten til å tilpasse standardapplikasjoner også til mindre kunders spesielle behov, sier Europa-sjef David Brown i IT Factory som leverer Notes-baserte utviklingsverktøy og applikasjoner.

Brown mener dette utgjør andre generasjons ASP ("applications services provider" eller utleie av applikasjoner over web).

- Et av problemene som hindrer ASP-markedet fra å ekspandere raskere, er at også mindre bedrifter kvier seg mot å begrense seg til forretningssystemer som de ikke kan tilpasse sine spesielle behov. Oppgraderingen av vår arkitektur ITF til versjon 5.5 tilbyr en måte å leie ut tilpassede utgaver av samme standardapplikasjon til et stort antall brukere.

ITF 5.5 ble kunngjort på Lotusphere, og antas å gjøres kommersielt tilgjengelig i november. For å vinne ekspertise innen ASP, har IT Factory inngått et strategisk samarbeid med Andate, en tysk ASP med europeiske ambisjoner og heleid datter av Mannesmann TeleCommerce.

IT Factory har hittil hovedsakelig vært kjent for en arkitektur og et utviklingsverktøy til Notes/Domino tilpasset moderne krav til objektorientering og gjenbruk av kode. Det er utviklet over 20.000 komponenter til plattformen. IT Factory har brukt den selv som grunnlag for en applikasjonspakken ITF Business Suite med moduler innen kundeservice, e-handel, helpdesk, personal, markedsføring, kontorautomasjon, prosjektstyring og salgsstøtte.

ITF 5.5 omfatter verktøy for å tilby Notes/Domino-applikasjoner med fullverdig funksjonalitet i et web-grensesnitt. Det inneholder spesielle ASP-moduler for å styre hvordan applikasjoner leies ut og tilbys kunder gjennom selvbetjening. Det er videre dynamiske linker mot ASP-funksjonalitet fra Lotus, kjent som LHMS 2.0 eller Lotus Host Management System. Oppgraderingen omfatter ellers støtte til XML, slik at ITF-utviklede applikasjoner vil kunne utveksle innhold med andre XML-kompatible applikasjoner eller databaser. XML er, som kjent, blitt fellesspråket for utveksling av innhold mellom applikasjoner på web.

- Alliansen med Andate gjør at denne ASP-en legger opp vår arkitektur og gjør alle fordelene tilgjengelig for sine kunder. Det at tjenestene kan tilpasses hver enkelt åpner for at også små og mellomstore bedrifter kan ta det videre skrittet til å bruke moderne e-handelsløsninger ikke bare internt, men også mot sine partnere, selv om de leier standardapplikasjoner.

ASP-tilbudet fra Andate vil omfatte ITF Business Suite i tillegg til applikasjoner fra andre leverandører.

- Andate-avtalen representerer vårt første og avgjørende skritt inn i ASP-verden. Vi støtter oss ellers på et partnerskap med Lotus. Vi fører forhandlinger med ASP-leverandører i Italia, Storbritannia og flere nordiske land. Vi vet ikke hvordan ASP-modellen vil slå ut i ulike miljøer, og vi vil derfor ikke komme med noen konkrete tall for hvor mye omsetning vi håper den vil generere for oss. Men vi er ganske sikre på at ASP vil bety svært mye for vår virksomhet.

Lotus selv har poengtert på Lotusphere at ASP og trådløs kommunikasjon er de to viktigste satsingsområdene i tiden framover.

- Vi ser ikke for oss noe eget engasjement innen trådløst samband med det første, sier Brown. - Med vårt utgangspunkt er det små utsikter til å generere særlig omsetningsvektst ved å satse trådløst. Men vi følger utviklingen. Etter hvert som båndbredden øker, kan det bli aktuelt å bygge dette inn i vår plattform.

Til toppen